Sökes: Kulturell kompetens

Försvarsmakten har många internationella uppgifter och uppdrag, därför behövs personer som kan bidra med kompetenser inom olika språk och kulturer. Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen har startat ett projekt för att hitta denna efterfrågade kompetens.

Amro El Chehabi sitter på en kulturell kunskap som Försvarsmakten eftersöker. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Alan Šerbić tror att projektet kommer att ge deltagarna en ny syn på Försvarsmakten.
Alan Šerbić tror att projektet kommer att ge deltagarna en ny syn på Försvarsmakten. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten
Alan Šerbić tror att projektet kommer att ge deltagarna en ny syn på Försvarsmakten. Foto: Selma Sedelius/Försvarsmakten

I ett arbetsmarknadspolitiskt program, i samarbete med Arbetsförmedlingen, vänder sig Försvarsmakten i höst till arbetssökande svenska medborgare, fyllda 18 år, med bakgrund utanför EU. Luftvärnsregementet är ett av fyra förband som är först ut med den nya förberedande militära utbildningen (FMU).

Per Sandelin arbetar på Militärhögskolan i Halmstad som håller samman planeringen av FMU.
– Vi har kontakten med utbildningsförbanden, skriver bestämmelser och regler och sätter ihop en bottenplatta för utbildningen. Men det är inte lika styrt som på den grundläggande militära utbildningen (GMU), utan varje förband får själva sy ihop mycket av programmet och visa upp Försvarsmaktens olika verksamheter. Målet är att intressera deltagarna till att söka sig vidare till GMU, som är vägen in till Försvarsmaktens yrken, förklarar Per Sandelin.

Alan Šerbić har gått GMU:n och fortsatt till en förberedande officersutbildning (KMU) med målet att bli specialistofficer. Alan Šerbić har den bakgrund som eftersöks till den nya utbildningen: Han är född i Bosnien och talar svenska och bosniska.
– Det är bra att man vänder sig särskilt till de här ungdomarna. Många kanske tror att Försvarsmakten är dåligt. På GMU:n får man en ny syn på vad Försvarsmakten är och står för, säger han.

Vad lockar med Försvarsmakten?

– Jag vill bidra och hjälpa människor på något sätt. Jag bestämde mig för 3-4 år sedan, men gick först ut gymnasiet och ett år på Chalmers innan jag började GMU. Sen bidrog det att min morfar var general och hade massor av historier från olika länder. Jag ser också detta som ett sätt att komma ut i världen, säger Alan Šerbić.

På samma utbildning som Alan Šerbić, går Amro El Chehabi som har föräldrar från Egypten, talar svenska och arabiska och är troende muslim. Han kan förstå Försvarsmaktens intresse för kulturell kompetens.
– I en mission i ett arabisktalande land skulle min grupp inte behöva någon tolk. Jag är van att vistas i en arabisk kultur, så det är klart att det är lättare för mig att hantera en sådan situation, säger han.

Amro El Chehabi tror att många ungdomar idag, oavsett vilken bakgrund de har, saknar kunskap om Försvarsmakten.
– I skolan får man inte reda på något om det militära, därför ser de bara en civil arbetsmarknad framför sig också, funderar han.
– Men Försvarsmakten har mycket att erbjuda – disciplin, bra utbildning, fysisk träning och annat man kommer att få nytta av i livet, fortsätter Amro El Chehabi.
– Allt från att bädda sängen till att lära känna sina styrkor och svagheter och att även i jobbiga situationer visa respekt för varandra, fyller Alan Šerbić i.