Självkännedom under svåra förhållanden

Artilleriregementets eldledningspluton har fått i uppdrag att fram till 2014 stödja den Isaf-ledda svenska kontingenten i Afghanistan med en så kallad TACP-grupp. TACP-gruppens uppgift är att med en Forward Air Controller, FAC, kunna leda in stridsflyg och attackhelikopter mot markmål i syfte att understödja egna enheter. Delar av plutonens personal befinner sig just nu på insats i Afghanistan.

Vattenövergång. Foto: Erik Oskarsson/Försvarsmakten
Måluttag med karta.
Måluttag med karta. Foto: Erik Oskarsson/Försvarsmakten
Ny uppgift.
Ny uppgift. Foto: Erik Oskarsson/Försvarsmakten
Måluttag med karta. Foto: Erik Oskarsson/Försvarsmakten
Ny uppgift. Foto: Erik Oskarsson/Försvarsmakten

Då insatsen i Afghanistan skall minska i numerär fram till 2014 har fokus för plutonen flyttats till att utbilda och verka med väl fungerande eldledningsgrupper med FAC-förmåga nationellt. Då ett nytt pjässystem är under införande vid Artilleriregementet finns ett stort behov av väl fungerade eldledningsgrupper för att artillerisystemet skall kunna övas och prövas i rätt organisation.

Eldledningsplutonen vid A 9 genomför i dagsläget utbildning och rekrytering till blivande eldledningsgrupper. Efter vapenskolor, utbildning i mörkerhjälpmedel, strid,
grundläggande eldledningstjänst samt TACP-tjänst så genomför soldaterna en testperiod för att testa sina gränser och kontrollera att de uppnår satta krav. Ett av kraven för en eldledningsgrupp är att kunna genomför 25 kilometer innästling (förflyttning) per dygn till fots eller med skidor. Testperioden genomfördes i år under vecka 24.

Testperioden har flera syften förklarar plutonchefen, kapten Patrik Lassi:
– Dels vill vi kontrollera soldaternas utbildningsståndpunkt och se hur de arbetar under svåra förhållanden. Precis lika viktigt är det att soldaterna som genomför övningen utvecklas som individer och lär känna sig själva och sina gruppkamrater under svåra förhållanden. Stor vikt läggs därför på att den enskilde individen reflekterar över sitt agerande i olika situationer och hur de kan utvecklas som soldater och människor.

Under övningen har ett antal olika färdigheter prövats, allt från sedvanliga militära kraftprov som snabbmarscher och orienteringsövningar till andra mera komplexa moment där det gäller att använda sina färdigheter och anpassa dem till nya förutsättningar, hela tiden i en befattningsrelaterad miljö. Momenten genomfördes ofta med mat- och sömnbrist i syfte att ytterligare testa soldaterna. Den här gången lyckades soldaterna väl, särskilt imponerande har varit hur vissa av individerna har tangerat sina gränser för fysisk prestation utan att ge upp.