Serbiska valet i Kosovo

Serbien har nu haft två val i år. Den 6 maj var det presidentsval och parlamentsval, och den 20 maj var det omval i presidentvalet. KFOR:s uppgift under valen är att patrullera området före, under och närmsta tiden efter, i syfte att visa närvaro och därmed bidra till en trygg och säker stämning så att människorna känner sig tillräckligt säkra för att gå och rösta.

En tidig söndagsmorgon och förstesergeant Sanna Muhr kollar hur det ser ut borta på en av valstationerna. Foto: Mathias Klang/Försvarsmakten
Niclas Blom och Patrik Svensson i Ugljare och monitorerar ute vid en av valstationerna.
Niclas Blom och Patrik Svensson i Ugljare och monitorerar ute vid en av valstationerna. Foto: Sanna Muhr/Försvarsmakten
Polisen pratar med människorna som röstat eller ska rösta i Donja Gusterica och står för säkerheten.
Polisen pratar med människorna som röstat eller ska rösta i Donja Gusterica och står för säkerheten. Foto: Sanna Muhr/Försvarsmakten
Niclas Blom och Patrik Svensson i Ugljare och monitorerar ute vid en av valstationerna. Foto: Sanna Muhr/Försvarsmakten
Polisen pratar med människorna som röstat eller ska rösta i Donja Gusterica och står för säkerheten. Foto: Sanna Muhr/Försvarsmakten

Alla som har serbiskt medborgarskap har rätt att rösta i valen. I Kosovo finns det ca 134 000 kosovoserber (7 procent av Kosovos befolkning) och de kosovoserber som har medborgarskap i Serbien har rätt att rösta i de serbiska valen. OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe) är en stor del i det serbiska valet i Kosovo, då de övervakar och organiserar transporter av valmateriel till valstationerna, uppdaterar och har med sig listor på de kosovoserber som är röstberättigade i varje distrikt och anordnar transport av valsedlarna för räkning när valstationerna stängt.

Liaison Monitoring Team (C 5) kände pulsen på omgivningen och kollade på avstånd att allt var lugnt

C 5:s uppgift under valen som Liaison Monitoring Team i Gracanica var i första hand att monitorera valstationerna och områdena runt dessa. Teamet visade sin närvaro genom att både synas (patrullera) och prata med människorna omkring sig. Under dessa veckor som valen har genomförts har teamet haft kontakt med OSCE, Kosovo Police och andra kontakter i området. Genom dessa har de fått information om valet och hur det skulle gå till, hur man trodde stämningen skulle vara under valet och hur människorna som skulle rösta kände sig inför det. Teamet har under dessa veckor hela tiden fått indikationer på att valen skulle vara lugna och att det inte skulle bli negativa händelser runtomkring det.

Känslan hos människorna i området har varit olika angående valen. Vissa är intresserade av att påverka och rösta, vissa är inte intresserade alls av politik eller trodde att deras få röster från Kosovo inte skulle göra någon skillnad i Serbien. Den generella bilden teamet fått av valen var att det skulle bli väldigt lugnt och organiserat och den bilden bekräftades även under valdagarna.

Under valdagarna åkte de som Liaison Monitoring Team mellan de olika valstationerna i området, kände pulsen på omgivningen och kollade på avstånd att allt var lugnt. Kosovo Police var närvarande under valdagarna i anslutning till valstationerna för att hålla säkerheten uppe och OSCE var inne och runtom valstationerna för att organisera valen. Valen den 6 maj drog fler röstande än omvalet som var två veckor senare, den 20 maj. Det var välorganiserade val i teamets område och allt var väldigt lugnt under dessa dagar. Människorna som man pratade med under valen var glada att se teamet och kände sig säkrare när de såg att KFOR visade närvaro.

Schema för ett Liaison Monitoring Team i Gracanica under valdagen

(Valstationerna var öppna 07:00-20:00)

06:00  FRUKOST
06.30-11:00 Monitorera valstationer
11:00-13:00 LUNCH och RAST (andra enheter monitorerade under tiden)
13:00-19:00 Monitorera valstationer
ca 19:00-23:00 Vara vid valstationerna och vänta till OSCE packat ihop
valmaterielen, återställt valstationerna och transporterar
bort valsedlar och materiel.
MIDDAG.
Visa närvaro i området
00:00-01:00 Sista rapporten ska in och dagen sammanställs av gruppen
01:00 SOVA