Ryskt besök med tema försvarsreformen

I dag inleds ett tvådagars besök från Ryssland. Chefen för generalstaben, förste vice försvarsminister, general Nikolaj Makarov besöker Försvarsmakten på inbjudan av överbefälhavare Sverker Göranson.

Chefen för generalstaben, förste vice försvarsminister, general Nikolaj Makarov besöker överbefälhavare Sverker Göranson. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

– Detta är ett värdefullt besök för utbyte av tankar kring olika frågor. Ett tillfälle att ytterligare bygga vidare på de samtal som jag och Makarov förde i samband med mötet i Kanada för ett par månader sedan, då försvarscheferna i Arktiska rådets medlemsländer träffades. Nu möts vi bilateralt och har därmed möjlighet att fördjupa vår relation ytterligare, säger ÖB Sverker Göranson.

Försvarsmaktens samarbete med Ryssland genomförs på uppdrag av regeringen. Syftet är att skapa förtroende och bygga en relation länderna emellan, samt bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Frågor som kommer att diskuteras vid det här besöket är försvarsreformen inom respektive land, personalförsörjning, det nordiska försvarssamarbetet, internationella insatser samt strategisk utveckling i närområdet.

Under förra året besökte den ryska chefen för Östersjömarinen den svenska marininspektören, samt chefen för den ryska flygstridskrafterna den svenske flygvapeninspektören.