ÖB fick norsk förtjänstorden

Överbefälhavare Sverker Göranson har tilldelats ”Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske Fortjenstorden”.

ÖB Sverker Göranson med Norges ambassadör i Sverige, Anne K Lund. Foto: Morten Skogum/Norska ambassaden

Det är norske kung Harald V som fattat beslut om att ge ÖB Sverker Göranson utmärkelsen. ÖB fick ordenstecknet för att förtjänstfullt ha verkat för ett gott försvarssamarbete mellan Norge och Sverige. Utdelningen gjordes av Norges ambassadör i Sverige, Anne K Lund, samband med en ceremoni på norska ambassaden i Stockholm på tisdagen.

Samarbetet mellan Norge och Sverige är omfattande och har under senare år formaliserats genom NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) där också Danmark och Finland ingår. Ett av samarbetsprojekten är artillerisystemet Archer, vilket innebär synergier kring ledning, övning och logistik. Ett annat exempel är flygsamarbetet Cross Border Training, mellan Norge, Sverige och Finland över Nordkalotten.