Nya instruktörer ökar effektiviteten

Sverige har fått sina första militärpolisinstruktörer. Samtidigt har man utbildat 24 nya och kontrollerat kunskaperna hos befintliga militärpoliser. - Militärpoliser är minst lika duktiga som civila poliser, säger Håkan Adén, militärpolischef.

Försvarsmakten har under våren fått fler utbildade militärpoliser, kontrollerat kunskapen hos befintliga och stärkt upp med instruktörer. Bilden visar grundkurselever. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
- Jag vill att ni är proaktiva. Vi ska vara ett stöd och arbeta förebyggande, sade Håkan Adén till de nyexaminerade militärpolisinstruktörerna.
- Jag vill att ni är proaktiva. Vi ska vara ett stöd och arbeta förebyggande, sade Håkan Adén till de nyexaminerade militärpolisinstruktörerna. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Att kunna gå in i närkamp och att använda batong på rätt sätt är en av de saker som militärpoliser tränar på.
Att kunna gå in i närkamp och att använda batong på rätt sätt är en av de saker som militärpoliser tränar på. Foto: Försvarsmakten
- Jag vill att ni är proaktiva. Vi ska vara ett stöd och arbeta förebyggande, sade Håkan Adén till de nyexaminerade militärpolisinstruktörerna. Foto: Katja Öberg Lundgren/Försvarsmakten
Att kunna gå in i närkamp och att använda batong på rätt sätt är en av de saker som militärpoliser tränar på. Foto: Försvarsmakten

Instruktörskursen är den första i sitt slag och är en del av ett system där man för ner utbildningen på så verksamhetsnära nivå som möjligt.
- I och med instruktörerna så kan vi delegera vissa utbildningsmoment såsom att repetera hantering av alkoholmätare och prolaser. Det blir mer kostnadseffektivt och vi på militärpolisenheten kan fokusera på att blicka framåt och generellt höja ribban. Vi behöver exempelvis bli ännu bättre utredningar, säger överstelöjtnant Håkan Adén, Försvarsmaktens militärpolischef och chef för Militärpolisenheten, MPE.
I första hand utbildas instruktörer på förband med militärpolis- och säkerhetstjänst där de ska vara ett lokalt stöd. På sikt ska det även finnas på garnisonerna.

Instruktörskursen är en av tre kurser som MPE haft under våren. De har också grundutbildat 24 personer, varav merparten arbetar på Livgardets två militärpoliskompanier. Av 20 veckor ägnas 14 åt juridik. Kursen hålls av Linnéuniversitet i Växjö och ger tolv högskolepoäng.
- Kursen är speciellt framtagen för oss. Vi har valt ut de delar ur polishögskolans utbildning som berör oss och kursen är kvalitetssäkrad av polisen, säger Arne Wuolo, ansvarig för grundkursen.

Resterande veckor ägnas åt praktiska moment kopplade till militärpolisens fyra tjänsteområden: ordning, trafik, utredning och säkerhet.
- Vi har haft 124 moment på två dygn. Då ska man komma ihåg att ett moment är att åka ut, agera efter situationen, dokumentera och skriva en rapport. De måste nysta lite och ska kunna hantera ett misstänkt brott från ax till limpa, säger Arne Wuolo.
För att göra det realistiskt som möjligt har de haft figuranter och ett rollspel med bland annat åklagare. Och samtidigt har redan förordnade militärpoliser från hela landet kommit in och repeterat sina kunskaper.

Mats Björkman arbetar på staben på Marinbasen och ska använda kompetensen för att kunna stödja militärpoliserna och representera funktionen i staben.
- Då är det fullständigt naturligt att jag står på samma nivå som dem, säger han.
- Jag har nog aldrig pluggat så mycket på en försvarsmaktskurs som på den här. Det har varit tufft och prövande på alla sätt och vis och jag har utvecklats mycket, både i min yrkesroll och som människa. Det har varit mycket bra och kompetenta lärare.

Militärpolisenheten är sammanhållande och leder all militärpolistjänst i Sverige. De är så kallat funktionsansvariga. Enheten bildades 2011 och Håkan Adén säger att de har tagit stora kliv framåt med anställda soldater. Nivån på utbildningarna höjs hela tiden och när det nya systemet sätter sig så finns förhoppningsvis utrymme för mer.
- Militärpoliserna växer och blir minst lika duktiga som civila poliser. Nu måste vi bara få använda de här resurserna också, säger han.