Nya chefer utnämnda

Nu tillsätts en rad nyckelbefattningar inom Försvarsmakten. Överbefälhavare Sverker Göranson har idag tillkännagett namnen på de personer han utnämnt.

ÖB har utsett Anders Brännström till ny arméinspektör från och med den 13 september. Nuvarande arméinspektören Berndt Grundevik blir tjänsteförrättande ställföreträdande insatschef från samma datum. Bengt Svensson utses från och med i dag till ny chef för förbandsproduktion och befordras samtidigt till generalmajor. Stefan Andersson utnämns till ny chef för produktionsstabens arméavdelning.

Nuvarande chefen för förbandsproduktion Gunnar Karlson tar fram till oktober över som omstruktureringsledare efter Patrik Dahle, som efter semestern lämnar Försvarsmakten för civil anställning. Gunnar Karlson blir sedan ny chef för Must, den militära säkerhets- och underrättelsetjänsten, som tidigare kommunicerats.

– Jag gratulerar till de nya befattningarna. Det är alla nyckelbefattningar för Försvarsmaktens utveckling, särskilt nu när vi står inför en stor omstrukturering. Samtidigt vill jag lyckönska Patrik Dahle till det nya arbetet. Det visar på att vi inom försvaret besitter en kompetens som är efterfrågad även på den civila marknaden, säger ÖB Sverker Göranson.

Befattningarna som chef för Nordic battlegroup och ställföreträdande personaldirektör kommer att utlysas.