Med säkerhet, kraft och kompetens

Årets krigsförbandskurs för 62:a luftvärnsbataljonen kommer att ha fokus på vapenhantering, skyddsvaktsutbildning, närstrid och fysisk förmåga. Soldaterna i stridsgruppen kommer att under kursen att utbildas, övas och provas inför kommande skarp verksamhet samt avtalsteckning som tidvis tjänstgörande soldat.

- Det var tungt och svettigt idag men jag klarade det! Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Rygghäng, 220 sekunder ger maxpoäng.
Rygghäng, 220 sekunder ger maxpoäng. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Det är ansträngande att genomföra fälttesten och dagens värme gjorde påfrestningen större.
Det är ansträngande att genomföra fälttesten och dagens värme gjorde påfrestningen större. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Rygghäng, 220 sekunder ger maxpoäng. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Det är ansträngande att genomföra fälttesten och dagens värme gjorde påfrestningen större. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

Årets krigsförbandskurs för 62:a luftvärnsbataljonen kommer att ha fokus på vapenhantering, skyddsvaktsutbildning, närstrid och fysisk förmåga. Soldaterna i stridsgruppen kommer att under kursen att utbildas, övas och provas inför kommande skarp verksamhet samt avtalsteckning som tidvis tjänstgörande soldat. 

Skyddsvaktsutbildningen har redan genomförts till viss del med teoriutbildning via distansstudier. Distansundervisningen har innehållit hur en skyddsvakt kan och skall agera samt vilka olika lagstöd som skyddsvakten har vid olika scenarion och verksamheter.

Det är ett gediget program som soldaterna möter när de kommer till Luftvärnsregementet. Inledningsvis blir det praktiska moment som färdighetsträning och kompetensprov på personligt vapen Ak5C. Därefter blir det skyddsvaktsutbildning med olika praktikfall av skyddsvaktsscenarion som skall övas, dissekeras och diskuteras, så att samliga soldater har god förtrogenhet som skyddsvakt.

Skyddsvaktsexaminationen kommer att ske genom teoretiska och praktiska prov. Soldaterna får även närkampsutbildning för att kunna nedkämpa och omhänderta en person. De får även tilläggsutbildning och ett certifikat som ger dem möjligheten att bruka batong och handfängsel vid ett omhändertagande.

Militär verksamhet kräver stor fysisk förmåga för att klara av tjänsten, undvika skador och för att må bra. Alla i 62:a luftvärnsbataljonen testas i fysisk förmåga. Officerare som soldater har fastställda krav, där befälen har högre krav än soldaterna. Soldaterna har sedan september förra året haft testerna som mål att genomföra denna helg. Många har genomfört testerna inför tidigare internationella insatser eller annan verksamhet.

Soldaternas fysiska förmåga kommer att mätas genom ett multitest. Testet består av fem delmoment; push-ups, sit-ups, vertikala upphopp, rygghäng och armhäng. Alla ovanstående deltester genomförs i en följd inom 45 minuter.

Utöver multitesten skall ett fälttest genomföras. Det består av löpning två kilometer med stridsutrustning som kängor, skyddsväst, stridsväst, fylld vattenbehållare, vapen med tillbehör, hjälm, med mera. Detta motsvarar cirka 15 kilo.

Fälttestets två kilometer skall genomföras på maximalt 12.30 eller 13.30 minuter beroende på vilken tjänst man har i förbandet. Befälen skall vara ytterligare en minut snabbare. Tiden 12.30 motsvarar ungefär 3000 meters löpning på 15 minuter för en person som väger cirka 75 kilo. Närskyddsplutonen har de tuffaste kraven och stabstjänsterna de något lägre kraven.