Luftvärnet 70-årsjubilerar

Under lördagen firade luftvärnet 70 år som självständigt truppslag i det svenska försvaret med öppet hus på Luftvärnsregementet, Lv 6, i Halmstad. I solsken och friska vindar passade besökarna på att bekanta sig med både Försvarsmaktens medarbetare och luftvärnsmateriel från förr och nu. Överbefälhavare Sverker Göranson deltog i jubileumsceremonin.

Salut för luftvärnet som firar 70 år som självständigt truppslag i Försvarsmakten. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Simon Bjurgard, specialistofficer på Lv 6.
Simon Bjurgard, specialistofficer på Lv 6. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Simon Bjurgard, specialistofficer på Lv 6. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

– Det luftvärn vi ser idag är modernt, väl utrustat, och en vital och efterfrågad del i luftförsvaret och därmed i det insatsförsvar som vi håller på att bygga upp, sade ÖB Sverker Göranson i sitt tal under ceremonin. Luftförsvarsförmågan kommer alltid vara avgörande och helt nödvändig för ett svenskt försvar.
Luftvärnet löser inte bara luftförsvarsuppgifter, utan också en rad andra internationella uppgifter.
– Just som vi står här finns 47 soldater och officerare som Lv 6 ansvarar för i Afghanistan för att stödja den afghanska armén under uppbyggnad, fortsatte han. Att vara insatt är en naturlig del av regementets och luftvärnets verksamhet.

Ständig utveckling

Luftvärnets utveckling startade inom ramen för artilleriregementena efter första världskriget och en ständig förnyelse av både materiel och stridsteknik har pågått sedan dess. Utvecklingen är dokumenterad i en alldeles färsk jubileumsbok som bland annat beskriverluftvärnets gemensamma historia såväl som den lokala utvecklingen på alla svenska luftvärnsförband som funnits under den sjuttioåriga historien.
– Det har aldrig blivit slentrian inom luftvärnet, försäkrar Stig Schyldt, tidigare regementschef på Lv 3 i Norrtälje och redaktör för jubileumsboken. Det har skett en ständig förnyelse, och alltid funnits saker att ta tag i.

Luftvärnare idag

Teknikutvecklingen har alltid varit central inom luftvärnet och ett teknikintresse är inte någon nackdel om man arbetar på en luftvärnsbataljon.
– Våra luftvärnssystem består av många olika delar som var och en kräver djup kompetens, men också en systemförståelse, berättar Simon Bjurgard, specialistofficer inom Robot 97-systemet. Jag har ett omväxlande yrke där föregångsmannaskapet också är en viktig del när Försvarsmakten utvecklas med anställda soldater.

Alla nöjda

Både anställda och besökare uppskattade tillfället att få fira luftvärnet och mötas på Luftvärnsregementet. Hemvärnets musikkår i Halland bidrog till jubileumsstämningen genom att bland annat spela Lv 6 marsch.
– Jag är mycket glad och lycklig över att vi kunde bjuda in till den här ceremonin och att det också blev en jubileumsbok, konstaterar regementschef Lennart Klevensparr.