Karlberg levererar fänrikar

I perfekt examensväder på fredagen genomfördes examen för den 217:e officerskursen i obruten följd på Militärhögskolan Karlberg.  -Det är nu verkligheten börjar. Ni är en del av och ska omsätta den nya Försvarsmakten vi nu förändrar, hälsade Överbefälhavaren Sverker Göranson de nya fänrikarna.

-Det väntar en spännande framtid för er alla. I er roll som officer ska ni lösa era uppgifter med hjälp av era soldater. Det krävs ett stort mått av ödmjukhet men också mod att utöva chefsskapet. Jag önskar er lycka till, sa ÖB Sverker Göranson.
Ceremonin på kyrkplan var fylld av både glädje och vemod. ”Det är känns bra att utbildningen är slut men det är tråkigt att lämna  MHS Karlberg med allt vad stället innebär med minnen och traditioner” sa en nyutnämd fänrik.
Kadetterna på den 217:e kursen har nu genomfört sin tre år långa utbildning på officersprogrammet. På måndag startar de flesta av kadetterna sin anställning som officerare med fänriks grad på sina respektive förband. Vissa har dock några års ytterligare utbildning framför sig innan de kan börja arbeta som officerare. Det gäller bland annat piloter och officerare som skall tjänstgöra ombord på marinens fartyg.
Det är en omfattande utbildning som kadetterna har genomfört under de gångna tre åren, med både praktisk och teoretisk inriktning. Utbildningen har genomförts av Militärhögskolan Karlberg tillsammans med Försvarshögskolan, där fyra terminer genomförs på Karlberg och två terminer ute på olika funktionsskolor spridda över landet.
Examensceremonin genomfördes på kyrkplan i Karlbergs slottspark på fredagen. Ceremonin var öppen för alla som ville komma och titta. Drygt 300 anhöriga och nyfikna tittade på den högtidliga ceremonin. Examensförrättare var överbefälhavare Sverker Göransson tillsammans med Försvarshögskolans vice rektor Bengt Axelsson.
-Det är med lite vemod man släpper iväg en kurs kadetter men det känns bra att leverera officerare till insatsförbanden, sammanfattade skolchef överste Mats Danielsson ceremonien vid Militärhögskolan Karlberg Försvarsmaktens pedagogiska centrum när allt ståhej var över.