Insatsen kräver fysisk förmåga

Tävlingar i bänkpress. Så tunga vikter som möjligt för att slå kamratens rekord. Hur bra är det egentligen? FS 23:s Welfareofficer Suzanne Ahlman har följt utvecklingen kring fysisk träning i Försvarsmakten under elva år.

Utrustningen väger ofrånkomligen mycket. Allt som behövs för att lösa uppgiften ska med. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Suzanne Ahlman menar att en insats i Afghanistan kräver mångsidig träning som förberedelse.
Suzanne Ahlman menar att en insats i Afghanistan kräver mångsidig träning som förberedelse. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Snabba hopp med otränade ben från stridsfordonet kan ge svåra skador.
Snabba hopp med otränade ben från stridsfordonet kan ge svåra skador. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Suzanne Ahlman menar att en insats i Afghanistan kräver mångsidig träning som förberedelse. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Snabba hopp med otränade ben från stridsfordonet kan ge svåra skador. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

– Man brukar säga att en soldat ska vara som en elitidrottare i mångkamp; stark, uthållig och snabb. Därför är det viktigt att träna funktionellt och varierande. Men inte med för tunga vikter, det sliter ut leder och ger ofta skador, säger Suzanne Ahlman.

Den fysiska nivån på de inryckande soldaterna vid den grundläggande militära utbildningen GMU har i genomsnitt gått ned sedan Suzanne började för elva år sedan på I 19. I änden på linan - utlandsinsatsen, ställs höga krav på vad en soldat ska vara kapabel att bära. Lägg till 40 gradig värme och de fysiska kraven blir än viktigare att uppnå.

– En person med någorlunda normala fysiska förmågor går att träna upp till en acceptabel nivå på förhållandevis kort tid. Man brukar säga att det tar två månader att höja muskelstyrkan, fyra månader att bygga upp skelettet och sex månader för senor och ligament att komma ikapp.

– Därför trycker vi på att de ska träna rätt innan de rycker in. Träna för de kommande uppgifterna och för vad en eventuell utlandsinsats kräver, säger Suzanne Ahlman.

Det är först när soldaten nått en grundläggande nivå som denne kan öka belastningen på kroppen. Sammantaget väger utrustningen ofrånkomligt mycket, trots de senaste årens anskaffning av ny och lättare materiel. En kulspruteskytt bär i runda slängar 80 kilo under en vanlig fotpatrull i Afghanistan.

Kritiska röster har höjts, bland annat från politiskt håll, mot att de fysiska kraven är för höga. Vissa av kritikerna menar också att kvinnor särbehandlas negativt inom Försvarsmakten och att de samma skulle kunna tjänstgöra i lättare befattningar som exempelvis stabs- och expeditionstjänst. Men Suzanne Ahlman menar att kraven är lika viktiga att uppfylla för personer inom alla typer av befattningar.

– På FS 23 har vi redan ett antal kvinnor i de befattningar som det debatterats om.
Här nere ska var och en kunna uppträda som soldat, oavsett vilket primär tjänst man normalt har. Så fort någon lämnar campen ska stridsutrustningen på, det innebär cirka 50 kilo.

– Det går inte att lagstifta bort de krav som kriget ställer på en soldat och är man otränad kan man lätt få skador av utrustningen, menar Suzanne Ahlman.