Ingenjörbandvagn som bryter ny mark

Solen sken. Sand och damm sprutade. Det var idel nöjda miner när Göta ingenjörregemente i Eksjö på fredagen tog emot de två första Ingenjörbandvagn 120, överlämnade av Försvarets Materielverk

En till oigenkännelighet 64 ton tung, ombyggd stridsvagn Leopard 121 - imponerade stort i Eksjö under minbrytningsmomentet när Ing 2 fick ta emot de första två exemplaren av totalt sex. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Överste Gustaf Fahl, regementschef Ing 2, hade svårt att dölja sin entusiasm över nytillskottet Ingenjörbandvagn 120. Detsamma gäller de båda vagncheferna, specialistofficerarna Mikael Lejon och Ola Patriksson.
Överste Gustaf Fahl, regementschef Ing 2, hade svårt att dölja sin entusiasm över nytillskottet Ingenjörbandvagn 120. Detsamma gäller de båda vagncheferna, specialistofficerarna Mikael Lejon och Ola Patriksson. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Överste Gustaf Fahl, regementschef Ing 2, hade svårt att dölja sin entusiasm över nytillskottet Ingenjörbandvagn 120. Detsamma gäller de båda vagncheferna, specialistofficerarna Mikael Lejon och Ola Patriksson. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

Chefen för Ing 2, överste Gustaf Fahl, fick en extra beskrivning om hur det är att manövrera det 64 ton tunga multifordonet, av de båda specialistofficerarna Mikael Lejon och Ola Patriksson.

– Vi är båda vagnchefer, och är nu på vecka sju av totalt tjugotvå utbildningsveckor. Vi visste en hel del från början, men ändå, först nu har man börjat förstå alla de möjligheter som finns med vagnen, säger Mikael Lejon. 

– Det här är finessen med att vara specialistofficer. Att få fördjupa sig, verkligen lära sig något till minsta skruv. Gissar att det upptar mina närmaste tio år, säger Ola Patriksson.

– Det är en stor dag för ingenjörregementet, kanske en av de största. Det har varit en lång resa, som egentligen började för snart 20 år sedan när det upptäcktes att de mekaniserade brigaderna behöver en resurs som den här, säger Gustaf Fahl.

Vad är det då som får så fina lovord? Jo, Sverige har anskaffat - och varit med i utvecklandet av - sex ingenjörbandvagn 120, Ingbv 120, som är baserade på återanvändna chassin från Stridsvagn 121. I fronten finns en grävararm som kan förses med ett antal verktyg - utan att besättningen om tre man behöver lämna vagnen - grävskopa, grip, betongkross, klippverktyg.

Det som imponerade mest på åskådarna vid förevisningen var nog ändå när ingenjörbandvagnen med minplogen nedfälld, i hög hastighet, vräkte undan tonvis och åter tonvis med sand under momentet minbrytning ner till tre decimeters djup.

Samtidigt mottog Ing 2 de första exemplaren av Fältarbetsfordon 16T SP, fyrhjulsdriven, fram- och bakhjulsstyrd, som kan gräva, schakta och lyfta - och ta sig fram i imponerande 80 km/h. 21 stycken sådana tillförs 214. ingenjörkompaniet.