I hopp om anställning

Under två veckor har cirka 60 stycken sökande passerat genom Helikopterflottiljens grindar, i hopp om att få en anställning som soldat. Av de från början 170 sökande till GSS/K är det endast cirka 40 stycken som kommer att kunna erbjudas en anställning.

Johan Sjöberg tar tiden på de sökande under Coopers test. Foto: Helikopterflottiljen
Rasmus Carlsson genomför armhäng hoppas på en anställning på flygbassäkplutonen.
Rasmus Carlsson genomför armhäng hoppas på en anställning på flygbassäkplutonen. Foto: Helikopterflottiljen
Rasmus Carlsson genomför armhäng hoppas på en anställning på flygbassäkplutonen. Foto: Helikopterflottiljen

Johan Sjöberg på Helikoterflottiljens utbildningsenhete är en av officerarna som sköter rekryteringen .

– Jag tycker att de sökande håller en bra nivå. De har i många fall genomfört tjänstgöring i Försvarsmakten tidigare i form av utlandstjänst eller beredskapsförband och de håller en god kvalité.

Civila meriter ett plus

Något som också uppskattas är de civila meriter som en del sökande har.

– De civila meriterna som exempelvsi lastbilskörkort och arbetslivserfarenhet är positivt. Vi tycker också att åldersspannet har varit bra, de sökande har varit i åldrarna 20 till 45 år. 

Unikt att låta soldaterna vara med

Under en testdag på Helikopterflottiljen genomförs intervjuer med en officer och en soldat/gruppchef.

– Vi är lite unika med att låta de anställda soldaterna medverka på intervjuerna. Det har fallit bra ut och det är en fördel att få med soldatperspektivet. De är också gruppcheferna som kommer att arbeta närmast de blivande soldaterna och därmed bra att de får vara delaktiga i rekryteringsprocessen, säger Johan Sjöberg.

Fysiken sätts på prov

Förutom intervjuer genomförs läkarundersökning och fysiska tester. De fysiska testerna består av multitest och Coopers test på två kilometer. I multitestet ingår armhävningar, situps, rygghäng, upphopp och armhäng. Två av de gruppchefer från flygbassäkplutonen som varit delaktiga vid intervjuerna stöttar även vid de fysiska testerna vilket de tycker är roligt.

– Det är extremt bra att vi som gruppchefer får vara med, det är vi som kommer att ta hand om soldaterna sedan, så det är en bra möjlighet att få något att säga till om redan under rekryteringen. 

Fick tips under GMU:n

Rasmus Carlsson är en av dem som hoppas på en anställning på flygbassäkplutonen.

– Jag gjorde GMU på flottiljen ute på Kvarn och befälen jag hade då tipsade mig om att söka hit. Det har gått bra idag på de fysiska testerna och jag hoppas på en framtid som flygbassäksoldat och hundförare.

Anställning i höst

De kategorier som testats under den här perioden är flygbassäksoldater och soldater mot R3/fälthållning. Anställningen som GSS/K innebär att soldaterna är kontinuerligt tjänstgörande i åtta år. Den 1 oktober beräknas de antagna bli anställda, men ett preliminärt besked väntas redan efter midsommar.

Även tidvis tjänstgörande sökes 

När en rekryteringsprocess går mot sitt slut påbörjas nästa. Helikopterflottiljen söker nu också de sista tidvis tjänstgörande soldaterna (GSS/T) för att nästa år kunna påbörja krigsförbandsövningarna för denna kategori.

Du kan ansöka på www.forsvarsmakten.se/Jobba/lediga-jobb (klicka på annonsen ”slutlig GSS/T-rekrytering för Helikopterflottiljen”) om du är intresserad av ett arbete på Helikopterflottiljen.