Han fick guldmedalj av ÖB

”Med stort personligt mod och med fara för eget liv” – så stod det i motiveringen när FMTS medarbetare Christian Bremer fick ta emot Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, med svärd. Det skedde i samband med nationaldagens högvaktsavlösning på Stockholms slott.

ÖB delade ut medalj till Christian Bremer och 33 andra veteraner vid Stockholms slott på nationaldagen den 6 juni. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Christian Bremer tjänstgjorde som mentor till specialistofficerare vid OMLT i FS 19.
Christian Bremer tjänstgjorde som mentor till specialistofficerare vid OMLT i FS 19. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, med svärd. ”Det finaste man kan få i Försvarsmakten”, säger Christian Bremer.
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, med svärd. ”Det finaste man kan få i Försvarsmakten”, säger Christian Bremer. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Christian Bremer tjänstgjorde som mentor till specialistofficerare vid OMLT i FS 19. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, med svärd. ”Det finaste man kan få i Försvarsmakten”, säger Christian Bremer. Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

Vid ceremonin delades det ut medaljer till nio personer ur FS 19 och FS 21 för särskilda insatser under deras missionsperiod, och även till veteraner från olika internationella insatser som sårats i strid (efter retroaktivt beslut från ÖB om medaljen Sårad i strid 2011). Sammanlagt delades 34 medaljer ut.

Christian Bremer var en av fyra som tilldelades förtjänstmedalj i guld, med svärd, för förtjänstfulla insatser i strid. Motiveringen lyder: ”för att ha handlat med stort personligt mod och med fara för eget liv samt förtjänstfulla insatser och föregångsmannaskap under svåra förhållanden i samband med strider i Afghanistan den 10 juni 2010”.

– Det finns inget som slår detta, rent militärt, säger Christian Bremer efter att ha kommit hem från ceremonin. Det var en bekräftelse från Försvarsmakten, och från statsmakten, på att man gjort något bra. Förtjänstmedalj i guld med svärd – det är det finaste som går att få i Sverige.

Christian Bremer tjänstgjorde som NCO-mentor (mentor för motsvarigheten till specialistofficerare) vid kompaniet för tunga vapen vid OMLT i FS 19. Den händelse som medaljen gällde var när den enhet ur afghanska armén som Christian Bremer mentorerade råkade ut för ett eldöverfall på en smal bergsväg, där de varken kunde ta sig framåt eller bakåt. De afghanska soldaterna fick problem med sin granatkastare ett par 100 meter framför Christians position. Under fortsatt beskjutning tog sig Christian tillsammans med sin tolk fram till granatkastaren och lagade felet tillsammans med den afghanske gruppchefen som då var ensam på sin plats.
– Det svåra i det läget var att man måste ställa sig i helprofil, i en oskyddad position för att kunna avhjälpa felet, säger han. Men vi gjorde det och kunde fortsätta vår eldgivning, och därefter fortsätta rulla längs vägen, så småningom med flygunderstöd.

Händelsen inträffade när FS 19 nyligen kommit på plats i Afghanistan, och fick mycket uppmärksamhet bland de afghanska arméenheterna.
– Det underlättade vårt fortsatta arbete när vi visat vad vi kunde, säger Christian Bremer. Efterhand kom det fler liknande händelser där vi hjälpte till under strid.

Idag tjänstgör Christian Bremer som lärare vid FMTS marksystemavdelning, på artilleri/luftvärnssektionen, men har också varit med i utbildningen av de två senaste OMLT som skickats ut, och bidragit med erfarenhetsöverföring. Han kan gärna tänka sig att återvända till internationell tjänst i en liknande befattning, förutsatt att det fungerar med det övriga livet. Han har också fått FMTS förtjänstmedalj i guld för sina insatser i FS 19 och tycker det är bra att Försvarsmakten nu uppmärksammar sina veteraner i olika ceremonier.

– Vi har haft svårt att uppmärksamma dem som gör bra saker, säger han. Det här är ett bra sätt att lyfta fram dem som gjort något extraordinärt, och även dem som skadats i strid. Det handlar ju till sist om en bekräftelse på att vi gjort vårt jobb.