Givande ledningsträning för reservare

26 reservofficerare, en soldat och förbandets fältpräst har under veckan samlats i Boden för att genomföra ledningsträning tillsammans med bataljonens yrkesofficerare. Kompetensutveckling har genomförts inom bland annat grundläggande stabstjänst, planeringsmetod, artilleritaktik och vapentjänst.

Ledningslag 1 studerar lägeskartan. Foto: Johan Pekkari/Försvarsmakten
Marcus Eliasson.
Marcus Eliasson. Foto: Johan Pekkari/Försvarsmakten
Björn Åberg.
Björn Åberg. Foto: Johan Pekkari/Försvarsmakten
Ledningslag 1 delger övriga i bataljonsstaben och kompanichefer den preliminära målbilden.
Ledningslag 1 delger övriga i bataljonsstaben och kompanichefer den preliminära målbilden. Foto: Johan Pekkari/Försvarsmakten
Marcus Eliasson. Foto: Johan Pekkari/Försvarsmakten
Björn Åberg. Foto: Johan Pekkari/Försvarsmakten
Ledningslag 1 delger övriga i bataljonsstaben och kompanichefer den preliminära målbilden. Foto: Johan Pekkari/Försvarsmakten

Schemat för ledningsträningsövningen, LTÖ, har varit ”positivt fullspäckat”. Bataljonschefen Johan Pekkari och övningssamordnaren Johan Magnusson har haft en tydlig och uttalad ambition att hålla ett högt tempo med stor delaktighet, för att skapa så bra förutsättningar till inlärning som möjligt. Under inledningen av veckan genomfördes grundläggande utbildning i ett stationssystem för att sedan knytas ihop i en ”syntes” på torsdagen med integrerad planering på bataljon och kompaninivå. Ett mycket uppskattat moment.

– Det har varit en mycket positiv och lärande vecka med väl avvägda utbildningspass en mycket lyckad mix mellan praktiska och teoretiska moment”, tycker Björn Åberg, som är en av reservofficerarna i bataljonsstaben.

”Vi känner oss välkomna”

Flera av reservofficerarna framhåller den unika sammanhållningen och samhörigheten.
– Den gemenskap och samhörighet som finns inom Försvarsmakten är unik. Den existerar nästan ingen annanstans i samhället. Vi känner oss välkomna, har blivit väl bemötta och behandlade med stor ödmjukhet och respekt, säger Marcus Eliasson, reservofficer på pjäskompaniet.

– Trots att vi endast varit inne denna vecka och två veckor förra hösten känner vi stor delaktighet och upplever att vi har stor möjlighet att påverka verksamheten, understryker Björn Åberg.

Ser fram emot fortsättningen

Flera av övningsdeltagarna känner också att det är mycket stimulerande att återigen komma in till viktig verksamhet i uniform.
De båda reservofficerarna ser fram emot den fortsatta utveckling av förbandet med dels den krigsförbandsövning som är planerad i höst men också nästa ledningsträningsövning.

– Jag ser en fortsättning i ledningsträningsanläggningen i Skövde med fokus på taktik och genomförande. Men det var rätt med hänsyn till utbildningsståndpunkten att lägga denna grundläggande LTÖ:n i Boden, säger Björn Åberg.
– Jag ser en fördjupning i stridstekniken på kompaninivå som en naturlig fortsättning på ledningsträningen, avslutar Marcus Eliasson.