Generals- och politikerbesök i Kosovo

Under två dagar har armétaktisk chef besökt den svenska kontingenten vid Nato-insatsen KFOR i Kosovo. Med sig på resan hade generalmajor Bernt Grundevik även Peter Hultqvist, ordförande i försvarsutskottet, och dess politiske sekreterare Jenny Salaj.

Generalmajor Bernt Grundevik skriver i KFOR:s gästbok under överseende av COM KFOR, generalmajor Erhart Drews och Peter Hultqvist. Foto: Ulrik Hansson-Mild/Försvarsmakten
Generalmajor Bernt Grundvik avtäcker den nya skylten vid LMT-huset i Gracanica. En stolt major Tony Bohman kan nu kalla sig chef Camp Estelle.
Generalmajor Bernt Grundvik avtäcker den nya skylten vid LMT-huset i Gracanica. En stolt major Tony Bohman kan nu kalla sig chef Camp Estelle. Foto: Ulrik Hansson-Mild/Försvarsmakten
Lokaltolken Bojan (till vänster) ger en utmärkt guidning på klostret i Gracanica.
Lokaltolken Bojan (till vänster) ger en utmärkt guidning på klostret i Gracanica. Foto: Ulrik Hansson-Mild/Försvarsmakten
Generalmajor Bernt Grundvik avtäcker den nya skylten vid LMT-huset i Gracanica. En stolt major Tony Bohman kan nu kalla sig chef Camp Estelle. Foto: Ulrik Hansson-Mild/Försvarsmakten
Lokaltolken Bojan (till vänster) ger en utmärkt guidning på klostret i Gracanica. Foto: Ulrik Hansson-Mild/Försvarsmakten

Programmet var intensivt för att besökarna skulle få se den stora bredd av uppgifter som kosovostyrkans officerare och soldater verkar i. Först genomfördes ett möte med chefen för KFOR, genaralmajor Erhart Drews, i högkvarteret på Camp Film City i Pristina. Här gavs möjlighet att diskutera aktuella problem samt Sveriges engagemang i KFOR, före och efter den beslutade avvecklingen av det militära bidraget 2013.

Därefter fortsatte besöket ut till Graganica där chefen samverkansteam (LMT) C5, major Tony Bohman, tog emot och tillsammans med den historieintresserade lokaltolken Bojan som inledde med en mycket uppskattat guidning på klostret. Efter en fotpatrull till LMT C5:s förläggning genomfördes avtäckning av skylten med LMT-husets nya namn under högtidliga former. Försvarsmakten senast invigda Camp går nu under det kungliga namnet Estelle.

Under dag två fortsatte besöket med att informera sig om läget via den personal som jobbar i KFOR:s högkvarter för att sedan åka ned till Pristina centrum och LMT C2. Efter möte med teamet under chefen major Mattias Söderbergs ledning och en bättre lunch, blev det förflyttning till fots till svenska ambassaden. Där orienterades bland annat om det svenska bidraget till säkerhetssektor-reformen (SSR) – arbete och övriga funktioner inom ambassaden.

Efter två korta men mycket intensiva dagar kunde en nöjd och stolt kontingentschef, överste Niclas Wetterberg, vinka av gästerna vid Pristina flygplats. Besöket avslutade med att uttrycka sin uppskattning över det arbete som uträttas och Peter Hultqvist gav särskilt beröm åt kontingentens personal som han uppfattade var målinriktade, ambitiösa och kompetenta. Dessutom med god ordning och reda!