Från IED till I’D

Efter att genomfört det tio veckor långa utbildningspaketet ”Sök i högrisk miljö med inriktning armerad ammunition” växlade den avancerade sökgruppen över till ett annat område, sök i hälsofarlig miljö. Under två veckor innan semestern var det Grundkurs Vertikal och Horisontell förflyttning avancerat sök (firningsutbildning) som var fokus.

Inledande grundövning som innebar att vinscha en skadad soldat upp till en säker plats. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
På Rankullaberget fick soldaterna träffa på en annorlunda miljö med berg och vassa stenar att ta hänsyn till.
På Rankullaberget fick soldaterna träffa på en annorlunda miljö med berg och vassa stenar att ta hänsyn till. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Vid nya vattentornet nåddes högre höjder. I drygt 30 meter vinschades soldaterna upp och ner med eller utan bår.
Vid nya vattentornet nåddes högre höjder. I drygt 30 meter vinschades soldaterna upp och ner med eller utan bår. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
På Rankullaberget fick soldaterna träffa på en annorlunda miljö med berg och vassa stenar att ta hänsyn till. Foto: Ing 2/Försvarsmakten
Vid nya vattentornet nåddes högre höjder. I drygt 30 meter vinschades soldaterna upp och ner med eller utan bår. Foto: Ing 2/Försvarsmakten

Utbildningen syftar i stora drag till att ge sökgruppen verktyg och metoder för att skapa tillträde till annars svåråtkomliga områden såsom hisschakt, gruvor eller tak, och att kunna genomföra sök på dessa platser på ett säkert sätt. Vid ett eventuellt fynd ska gruppen kunna stödja andra enheter, exempelvis en ammunitions- och minröjningsgrupp, att nå platsen. Dessutom är kravet på gruppen, att i händelse av att en söksoldat skulle skada sig på ett sådant sätt att han själv är oförmögen att förflytta sig, kunna plocka ut den skadade.

För att lösa uppgiften har sökgruppen tillgång till en hel del firningsmateriel. Utöver den ganska självklara personliga materielen såsom selar, firningsbromsar och karbiner, finns det på gruppen både eldriven och bensindriven motorvinsch. För att kunna komma ut över en kant på till exempel ett berg eller en byggnad kan gruppen montera upp en firningsrigg, en ganska enkel aluminiumställning som gör att man på ett smidigt sätt kan hantera och fira ner eller upp materiel som behövs vid ett sök, eller en bår i händelse av en skadad. Dessutom har gruppen naturligtvis ett antal rep, slingor och uppkopplingsmateriel.

Nya begrepp

Utbildning innehöll en hel del andra begrepp och förkortningar än de som vi vanligtvis möter och behövde därför nötas in. Rig, I’D, prusik, HMS är namn och förkortningar på firningsutrustning och numera även begrepp som den avancerade söksoldaten ska behärska. Då vi under dessa två veckor bara fokuserat på grunder och materielen, så blir nu nästa steg att väva ihop utbildningen med söktjänsten.

Materielen och metoderna är precis samma som flera räddningstjänster och fjällräddning använder. Vilket innebär att även om det inte på något sätt är en uppgift för den avancerade sökgruppen så finns förmågan att understödja vid till exempel skadeutfall i bebyggelse eller annan otillgänglig terräng.

Efter sommaren kommer sökgruppen fortsätta med utbildning i hälsofarlig miljö, en veckas utbildning till Rök-/kemdykare vid Sjöstridsskolan i Karlskrona. Vilket gör att vi efter utbildningen även kan genomföra sök i syrefattig miljö.

IED-Improvised Explosive Device, så kallad hemmagjord bomb