Försvarsmakten har skickat observatörer till Syrien

Regeringen har nu fattat beslut om att på FN;s begäran skicka observatörer till UNSMIS, som insatsen i Syrien kallas. Försvarsmakten har sedan i början av maj varit beredd att ställa upp med militärobservatörer till FN:s insats, men observatörerna har hittills nekats visum. Nu har dock tre personer fått visum.

– Redan i går kväll anlände de första två. Ytterligare en reser ner senare under nästa vecka, säger arméinspektör Berndt Grundevik.

FN:s insats i Syrien, UNSMIS (United Nations Supervision Mission in Syria) sattes den 21 april inledningsvis upp för en 90 dagarsperiod och består av 300 obeväpnade militära observatörer från en mängd länder. Syftet är att allt väpnat våld ska upphöra.

UNSMIS ska inte förväxlas med en annan FN-insats i Mellanöstern som går under benämningen UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) som etablerades redan 1948 och vars uppgift att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

– Säkerhetsläget i Syrien har försämrats de senaste veckorna, men våra observatörer är väl förberedda för insatsen och har alla erfarenhet som militärobservatörer. De har stått i beredskap sedan den 10 maj, då de var utbildade och utrustade, säger Berndt Grundevik.