Första lufttankningen över norska havet

– Quid 68. This is Wolf 11, got you visually, request to join up for refuelling.– Wolf 11, welcome. Tanker is ready and you are cleared to join up and refuel.

Redo för tankning över norska havet. Foto: FL 02
Carl-Johan Edström, Flygchef F 21.
Carl-Johan Edström, Flygchef F 21. Foto: Gunnar Åkerberg
Chefen för 211:e stridsflygdivisionen, Jörgen Marqvardsen.
Chefen för 211:e stridsflygdivisionen, Jörgen Marqvardsen. Foto: Johan Brolin
Carl-Johan Edström, Flygchef F 21. Foto: Gunnar Åkerberg
Chefen för 211:e stridsflygdivisionen, Jörgen Marqvardsen. Foto: Johan Brolin

Samtalet ovan är den första inledande kontakten mellan Jas-piloten och piloten på ett tankerflygplan någonstans över det norska havet. Dagens lufttankning är en av de första som görs inom CBT, Cross Border Training-konceptet . CBT är den gemensamma benämningen på det nordiska samarbetet i Norr mellan Finland, Norge och Sverige.

Det är en amerikansk KC-135 som startade från Mildenhall, England och gick ut över norska havet som Jas -planen tankar ifrån. I övningen görs det tillsammans med det norska flygvapnet.

– Lufttankningen som vi gör idag är ett bevis på hur vi kan utveckla CBT-konceptet. Förutom att vi delar på kostnaderna för lufttankningsplanet får vi även möjlighet att i planläggningen av företaget lägga in momentet med lufttankning säger Carl-Johan Edström, flygchef på F 21.

Jörgen Marqvardsen är chef för 211:e stridsflygdivisionen och som under dagens övning är den som planlägger och leder flygföretaget håller med flygchefen om fördelarna med samutnyttjandet:
– Vi har länge arbetat för att få till den här möjligheten att i övningarna kunna dela på en lufttankningsresurs och på så sätt spara pengar genom samnyttjandet.
– Efter utbildning i lufttankning krävs det att piloterna var 90:e dag genomföra en koppling mellan sitt Gripenplan och ett tankerflygplan för att behålla sin behörighet.

Nästa stora steg inom CBT-samarbetet är att kunna använda varandras baser som alternativa landningsplatser.
– Vi vet av erfarenhet att väderleken mellan baserna skiftar över dygnet. Om det kommer in ett oväder från väster drar det oftast vidare från Bodö in över Sverige och Kallax för att senare nå Rovaniemi i Finland. Att då med kort varsel kunna gå till en öppen flygplats där det råder bättre väder skulle underlätta mycket i vår planering berättar flygchefen.

Detta är dock något som ligger i framtiden och som det arbetas för.
– Det ska bland annat vara klart med all diplomati och administration. Det ligger både på politikernas och Högkvarterets bord att reda ut. Vidare ska våra piloter utbildas på att göra en kontroll av planet och utbildas på att kunna tanka som idag görs av tekniker. Även frågan om bevakning av planen måste redas ut i fall vi skulle bli stående en längre tid i något av våra grannländer avslutar Carl-Johan Edström.