Förhöjt terrorhot mot Försvarsmakten i Sverige

Nivån för terrorhot mot Försvarsmakten i Sverige höjs – från lågt till förhöjt. Därmed lägger sig Försvarsmakten på samma nivå som Säkerhetspolisen valde hösten 2010 efter rekommendationer från Nationellt Centrum för Terrorhotbedömning (NCT).

Det är den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) som löpande kartlägger och analyserar säkerhetshot mot Försvarsmakten. Sådana kan exempelvis vara främmande underrättelseverksamhet, kriminalitet, sabotage och terrorism. Nu under försommaren 2012 har en översyn avseende hotet från terrorism ägt rum.

Höjningen av hotnivån för Försvarsmakten i Sverige grundar sig i den allmänna utvecklingen av hotbilden som skett under de senaste åren. Utvecklingen innefattar en ökad aktivitet inom vissa våldsbejakande miljöer där aktiviteten bedöms vara riktad mot Sverige och svenska intressen.

Utvärderingen har också tagit hänsyn till de senaste årens attentat och attentatsförsök mot militära mål i Europa – bland annat det som skedde tidigare i år mot militär personal i Toulouse i Frankrike.

Säkerhetsorganisationer inom Försvarsmakten har orienterats om hotnivåhöjningen och erhållit allmänna anvisningar.