Enad vision

Två länder men ett artillerisystem, så heter visionen för artilleriet i Norge och Sverige. Under veckan har samtliga artilleriinspektörer i Norden samlats på A 9 för att uppdatera varandra om dagsläget.

Förutom att gruppera fick de nordiska inspektörerna möjlighet att skjuta med världens modernaste artillerisystem, Archer. Foto: Greta Sköld/Försvarsmakten

En gång per år träffas artilleriinspektörerna i Norden. Den här gången var det A 9 tur att vara värd för mötet, och inspektörerna fick möjlighet att själv testa framtidens system med att gruppera, skjuta och köra den nya artilleripjäsen Archer.
– Det är helt avgörande att vi får ha dessa möten för att kunna stötta och hjälpa varandra, säger norska artileriinspektören Tor Öen.
 
Det handlar om att de nordiska länderna, inte bara Norge och Sverige ska vara bättre förberedda och synkade inför internationella insatser. Ett exempel är förmågan att leda in flyg mot markmål, där det förtillfället pågår en utbildning för Forward Air Controllers, FAC, i Norge med svenska instruktörer, svenska flygplan och svenska elever.

Det nordiska paraplyet

Inom ramen för Nordefco-samarbetet träffas inspektörerna och delger varandra ländernas respektive status. Under det så kallade nordiska paraplyet samlas artilleriet i Norden och har möten men även gemensamma övningar.
– Tack vare detta samarbete får vi en möjlighet att lära oss av varandra och framför allt öva tillsammans med större enheter, säger Överste löjtnant Claus Dixen Möller, Artilleriinspektör från Danmark.

Att mötet på A 9 i Boden även innebar praktik sågs som mycket positivt.
– Vi köper in samma artillerisystem till Norge och jag ser mycket fram emot att vi får våra leveranser, det är ett imponerande system, säger norska artilleriinspektören Tor Öen.