Efterfrågad kompetens när förbanden byggs

– Försvarsmakten är i förändring med bland annat vilande värnplikt, införande av tvåbefälssystem och en stor del av våra arméförband byggs nu upp med reservofficerare som en av grundbultarna, sa regementschef Ronald Månsson när han hälsade välkommen på den reservofficersträff som regementet precis genomfört. En träff där reservofficerarna bland annat fick knyta kontakt med sina blivande chefer.

– Reservofficeren är en väsentlig del av det nya personalförsörjningssystemet. Utan dessa kommer vi inte att få krigsförband med den personaluppfyllnad och duglighet som efterfrågas, säger bataljonschef Patrik Edentoft. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Svante Schriber, som är forskare och lärare på Stockholms universitet kom för att höra mer om vilka befattningar som kan vara aktuella för honom.
Svante Schriber, som är forskare och lärare på Stockholms universitet kom för att höra mer om vilka befattningar som kan vara aktuella för honom. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Regementschefen Ronald Månsson beskrev ett ökat behov av reservofficerare i de förband vi bygger nu.
Regementschefen Ronald Månsson beskrev ett ökat behov av reservofficerare i de förband vi bygger nu. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Johan Andersson, själv reservofficer, höll en genomgång i gällande avtal för reservofficerare.
Johan Andersson, själv reservofficer, höll en genomgång i gällande avtal för reservofficerare. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Svante Schriber, som är forskare och lärare på Stockholms universitet kom för att höra mer om vilka befattningar som kan vara aktuella för honom. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Regementschefen Ronald Månsson beskrev ett ökat behov av reservofficerare i de förband vi bygger nu. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Johan Andersson, själv reservofficer, höll en genomgång i gällande avtal för reservofficerare. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Förbandscheferna på regementet är mitt uppe i planeringen av kommande års verksamhet och utbildning för sina förband. En stor del av förbanden som sätts upp består av tidvis tjänstgörande personal, både soldater och reservofficerare.

Rätt kompetens på rätt plats

– Nu är det slut på vilande av reservofficerare, de som har tillräcklig kompetens ska in och tjänstgöra, fortsatte Ronald Månsson.

Det har nyligen genomförts en kompetensinventering av reservofficerarna för att kunna matcha dem mot kraven på de befattningar som finns på P 4:s krigsförband. De som har visat sig intresserade av att fortsätta som reservofficer och som har kompetens för någon befattning bjöds lördagen den 16 juni in till en träff.

Ett åttiotal hörsammade inbjudan och kom för att se var i regementets krigsförband de kunde erbjudas en plats.

– Det känns bra att bli något mer än ett nummer i reservofficerlistan. Att nu kunna få en befattning där man skapar relation till de övriga i sitt förband, sa Svante Schriber, en av dem som deltog på träffen.

Reservofficeren en viktig del i förbanden

Efter en gemensam samling, där de inbjudna fick en uppdatering i vad som hänt och händer inom Försvarsmakten och på regementet, delade förbanden upp sig för att kunna knyta personlig kontakt mellan reservofficer och deras blivande chef på förbandet.

Vid bataljonens samling berättade bataljonschefen Patrik Edentoft mer om deras kommande verksamhet och de utmaningar som de står inför.

– Vårt förband består av tidvis tjänstgörande soldater. Dem ska vi hitta och rekrytera, behålla hos oss och få dem att vilja komma in för tjänstgöring. Detta ställer nya krav på oss som jobbar här och vi kommer ha stor nytta av er som finns i det civila livet och vet hur vi uppfattas där ute.

Förutom att Försvarsmakten behöver reservofficerare som en naturlig kontakt mellan den militära kulturen, det civila samhället, näringsliv, forskning och utveckling behövs deras kompetens för att bygga förbanden.

– Jag vet inte vad ni kan eller hur mycket ni behöver utvecklas men nu bygger vi förbandet på nytt, med er reservofficer som en stor del av vår stomme, avslutade Patrik Edentoft och lämnade över till sina kompanichefer att börja skriva tjänstgöringsplaner med de som var fortsatt intresserade.