Brinnande intresse för Skånsk samverkan

17 år av väntan är över. P 7 har som första förband i Sverige fått en brandbana av helt ny modell. Dessutom blir den en symbol för den goda samverkan som är etablerad mellan Försvarsmakten, Lunds universitet, Polisen, Tullen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Banans första släckning genomfördes av översten själv; Michael Nilsson, chef för P 7. Foto: Ronny Eklund
”Härmed förklaras brandbanan invigd” sa regementschefen Michael Nilsson och klippte till, medan Fortifikationsverkets representant Torbjörn Röhr spände bandet.
”Härmed förklaras brandbanan invigd” sa regementschefen Michael Nilsson och klippte till, medan Fortifikationsverkets representant Torbjörn Röhr spände bandet. Foto: Niklas Rehnman
”Härmed förklaras brandbanan invigd” sa regementschefen Michael Nilsson och klippte till, medan Fortifikationsverkets representant Torbjörn Röhr spände bandet. Foto: Niklas Rehnman
– Oerhört bra att vi kan samarbeta kring gemensamma resurser. Den nya brandbanan kommer att stärka garnisonen och bidra med kompetensspridning mellan de olika aktörerna, sa överste Michael Nilsson, chef för Södra skånska

– Det är glädjande att P7 som första förband i Sverige har denna nya modell av brandbana, fortsatte översten innan han klippte det blågula bandet och förklarade banan invigd.

Men ingen brandbana är riktigt invigd förrän det brunnit och därför fick översten äran att med pulversläckare släcka den första branden i brandfatet. Magnus Linde, chef för CBRN-sektionen på Revingehed berättade att den nya banan erbjuder många olika övningsmöjligheter.

– Vi kan öva släckning, rökfyllning och utrymning av stridsfordon, stridsmoment, släckning med slangar av samma typ som finns på logementen, napalmtunnel och många andra moment. En av de viktigaste förbättringarna, jämfört med den gamla banan, är miljöanpassningen. Anläggningen är invallad och det finns separerade avlopp samt uppsamlingskärl, vilket innebär en mycket låg påverkan på mark och natur.

Kjell Erik Jarlsborg som representerade ”grann-myndigheten” MSB:s Revingeskola, förklarade att den nya banan kommer vara mycket användbar för hans myndighet.

– Ett exempel kan vara övning med oljebränder där vi idag har begränsade möjligheter på vår egen anläggning.

Även polisen ser stora möjligheter i den nya anläggningen.

– Här kan vi öva inför de tillfällen då till exempel brinnande bilar och andra föremål används vid folksamlingar och bråk, berättar Paul Juhlin vid Malmöpolisen.

Polisen bedriver också utbildning inom CBRN och vidareutbildning inom detta område kan också ske på den nya anläggningen.

Karl Östlund, som är verksam inom strålskydd och beredskap vid Lunds universitet, uttryckte också sin tillfredsställelse över den nya banan och lovordade dess förträfflighet. Avslutningsvis tackade översten alla inblandade med orden;

– Det är alltid roligt att se ett sådant brinnande intresse!