Australiensiskt utbyte

Fyra specialistofficerare från Australien gick under veckan en förarutbildning på terränglastbil på Luftvärnsregementet. De långväga eleverna kommer ifrån 16th Air Land Regiment som håller till i Adelaide-området i södra Australien.

Australiensare på förarutbildning för terränglastbil. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Sergeant Clouting är fokuserad på Lv 6 terrängbana.
Sergeant Clouting är fokuserad på Lv 6 terrängbana. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Terrängbanan är en utmaning för en 35 tons lastbil.
Terrängbanan är en utmaning för en 35 tons lastbil. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Sergeant Clouting är fokuserad på Lv 6 terrängbana. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Terrängbanan är en utmaning för en 35 tons lastbil. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Med en stramare försvarsekonomi och allt dyrare och mer teknisk materiel är samarbete över nationsgränserna, med länder som brukar samma system, ett sätt att hålla nere kostnaderna. Ett exempel på sådant samarbete är de fyra specialistofficerare från 16th Air Land Regiment som just nu utbildas på Lv 6. De kommer från Australiens enda markbaserade luftvärnsförband och de använder sedan länge det svenska robot 70-systemet. De har nu även köpt in den svenska radarstationen Underrättelseenhet 23 (UndE 23). Radarstationen placeras på MAN-terränglastbilar och det var förarutbildning på lastbilen som australiensarna fick på Lv 6.
– När de kom till första utbildningspasset i måndags var de lite trötta efter att ha rest i 48 timmar, berättar motorinstruktör Niklas Friberg.
– Jag fick påminna dem om att vi har högertrafik i Sverige då, men efter det har det gått väldigt bra och de har varit ivriga att lära sig, fyller instruktör Bo Erlandsson i.

Sergeant Clouting tycker att veckan i Halmstad varit lyckad.
– Instruktörerna är väldigt duktiga och pedagogiska. Visst finns det en viss språkbarriär, men det har inte ställt till med några problem och allt har genomförts med ett gott humör, förklarar han.

Ett exempel på språkbarriären är den spärrventil-knapp som ska tryckas in vid parkering. Enligt svensk lag måste en sådan funktion finnas på lastbilar, men det är en lag och en funktion som australiensarna inte kände till.
– Vi vet inte vad spärrventil-knapp heter på engelska, så vi kallar den bara för ”the Swedish button”, skrattar Niklas Friberg.

Australiensarna beskriver MAN-lastbilen som mycket modern, och ett stort tekniskt kliv framåt jämfört med de lastbilar som de är vana vid.

Samarbetet med det australiska luftvärnsregementet kommer fortsätta.
– Genom ett stipendium från Friedländersstiftelse, kommer en av våra radaroperatörer att åka till 16th Air Land Regiment i ett utbyte och arbeta med radartjänst, säger Anders Broberg, på regementsstaben.

För tre av australiensarna fortsätter Sverigeturen till Saab där de ska få utbildning på radarn. Sergeant Clouting åker tillbaka till Australien igen och ska vara den som utbildar de andra terränglastbilsförarna på sitt regemente.