60 år sedan DC 3:an försvann

I dag hedrades besättningen från den DC 3:a som försvann den 13 juni 1952. Flygplanet hittades först 2003 och bärgades året efter. Flygplanet med sin besättning kallades den ”sjätte transportgruppen” och bestod av åtta man, tre från flygvapnet och fem från FRA, Försvarets radioanstalt.

Flygvapeninspektör Micael Bydén la ner en krans för att hedra de omkomna besättningsmedlemmarna från den "försvunna" DC 3:an. Foto: Marcus Åhlén/Combat Camera

Minneshögtiden hölls i Flygvapnets Minneshall på Tre Vapen i Stockholm och man hedrade de omkomna besättningsmedlemmarna med kransnedläggning, fanfarer och en tyst minut, till minne av: Alvar Älmeberg, pilot, Gösta Blad, signalist och navigatör, Herbert Mattson, flygmekaniker, Carl-Einar Jonsson, gruppledare, Ivar Svensson, telegrafist, Erik Carlsson, telegrafist och rysk tolk, Bengt Book, telegrafist, Börje Nilsson, telegrafist.

Officiellt skulle DC 3:an göra en navigationsövning över Östersjön. Men uppdraget var egentligen ett annat – att genomföra signalspaning för att försöka uppfånga signaler från sovjetiska radarstationer. Många år senare visade det sig att ryskt jaktflyg skjutit ned planet.