27 nya jägarsoldater utbildade

Ett års krävande utbildning är äntligen över för de 27 nyutnämnda jägarsoldaterna vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Utbildningen avslutades med en hård slutövning i trakterna kring Härnösand.

Jägarsoldat framrycker med kulspruta 90. Foto: Svanthe Harström.
Upphämtning av jägarsoldater med stridsbåt 90.
Upphämtning av jägarsoldater med stridsbåt 90. Foto: Jesper Bragstedt/Försvarsmakten
Insatsplanering under ledning av jägarplutonchefen.
Insatsplanering under ledning av jägarplutonchefen. Foto: Jesper Bragstedt/Försvarsmakten
Utdelning av utbildningstecknet ”Jägare”.
Utdelning av utbildningstecknet ”Jägare”. Foto: Jonas Bergström/Försvarsmakten
Upphämtning av jägarsoldater med stridsbåt 90. Foto: Jesper Bragstedt/Försvarsmakten
Insatsplanering under ledning av jägarplutonchefen. Foto: Jesper Bragstedt/Försvarsmakten
Utdelning av utbildningstecknet ”Jägare”. Foto: Jonas Bergström/Försvarsmakten

Efter slutövningen väntade en trevlig helg där bataljonschefen, överstelöjtnant Urban Edlund delade ut utbildningsbevis och utbildningstecknet ”Jägare” under högtidliga former. Under helgen anslöt även ett sextiotal anhöriga till jägarsoldaterna från hela Sverige för att ta del av förevisningar som visade soldaternas nyvunna kunskaper och färdigheter samt på kvällen delta i en gemensam middag vid Norrlands dragoners mässlokaler.

Utbildningen till jägarsoldat inleds med en grundläggande militär utbildning, GMU, som genomförs under 12 veckor. Innehållet i GMU är likadan vid alla förband i Sverige men för att bli jägarsoldat krävs att den blivande rekryten bedöms lämplig för fortsatt jägarutbildning vid de fysiska och allmänna tester som genomförs vid totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Efter en godkänd GMU genomförs ytterligare kompletterande prövning innan rekryten påbörjar sin utbildning till jägarsoldat. Utbildningen till jägarsoldat är 12 månader lång och benämns GU J, grundutbildning till jägare. I samband med att GU J påbörjas blir rekryten provanställd vid Arméns jägarbataljon. Under GU J utbildas soldaten i de kunskaper och färdigheter som ställs på en jägarsoldat samt i deras specifika befattning i en jägargrupp och jägarpluton.  

Slutövning

Avslutningen på utbildningen för de 27 soldaterna var en krävande övning där de prövades fysiskt och psykiskt i sin specialistbefattning. Soldaterna organiserades i en jägarpluton med officerare som chefer för grupper och pluton. Jägarplutonens uppgift var att förstöra en fientlig ledningsplats som bestod av en fast anläggning. Den fientliga ledningsplatsen bevakades av en motståndare av plutonsstorlek som med stöd av hundar och terrängfordon aktivt skyddade objektet. Den övade motståndaren utgjordes av hemvärnssoldater och befäl ur Västernorrlandsgruppen som gjorde ett mycket bra arbete för att lösa sin uppgift.

Måndagen inleddes med en insatsplanering och därefter förövades uppgiften noggrant av jägarplutonen för att säkerställa en lyckad insats. Med stöd av helikoptrar från Helikopterskvadronen i Luleå kunde jägarplutonen infiltrera in i närområdet till objektet och därifrån till fots påbörja spaning för att hämta in information. All utrustning för att lösa uppgiften under fem dygn medfördes buret i ryggsäck. Varje soldat bar mellan 35 och 40 kilo. Efter att ha säkerställt ett bra underlag om objektet genomförde jägarplutonen ett lyckat överfall där motståndarens ledningsplats förstördes genom sprängning av bland annat master.

Tufft motstånd

Motståndaren blev överraskad av det plötsliga överfallet och striden vid platsen avgjordes till jägarplutonens fördel. Motståndaren kunde dock snabbt hämta sig och genom att tillkalla förstärkningar upptogs nu en intensiv jakt efter jägarsoldaterna med hundpatruller, bandvagnar och motorcyklar. Ett flertal stridskontakter och en tydlig närvaro av en jagande motståndare pressade jägarplutonen under hela exfiltrationen mot sin upphämtningsplats.

Under fredagen nådde äntligen jägarplutonen kustområdet där väntade stridsbåtar kunde transportera soldaterna till ett återhämtningsområde för vidare transport tillbaka till Arvidsjaur.
Övningsledningen ur Arméns jägarbataljon vill särskilt tacka Väternorrlandsgruppen i Härnösand för ett mycket positivt stöd avseende den dubbelsidiga övningen, båttransporter, logi och mat. 

Operativa jägarsoldater

Kapten David Engström har varit jägarsoldaternas chef och ansvarig för den 12 månader långa utbildningen.
– Vi är mycket nöjda med soldaternas prestation och de har visat prov på motivation och uthållighet. Utbildningsresultatet är utmärkt och de nya jägarsoldaterna kommer att fasas in i den operativa organisationen på ett bra sätt. Jag vill särskilt belysa den kraftansträngning de officerarna som ansvarat för soldaterna utbildning har gjort under året. Nu väntar närmast en välförtjänt semester för både soldater och officerare, avslutar David Engström.

Rekrytering till Arméns jägarbataljon

Just nu genomför Arméns jägarbataljon en rekrytering till dig som genomfört GMU 2011 eller 2012. Sista ansökningsdag är 1 juli 2012.

Läs mer på:
http://www.forsvarsmakten.se/Jobba/Lediga-jobb