Välbesökt krigsförbandsövning

56 tidvis tjänstgörande soldater ryckte in på P 7 för att utrustas och sedan åka till Rinkaby. På Rinkaby skjutfält övade och tränade de under en vecka med 713:e kompaniet. Ett av de kompanier på P 7 som utrustas med ett nytt och modernt pansarskyttefordon, Pansarterrängbil 360/ AWV. Kompaniet är ett lätt mekaniserat skyttekompani som just nu håller på att byggas upp.

Repetitionsutbildning och kontroll av kunskaper och färdigheter med AK5C. Foto: Tobias Blomqvist/Försvarsmakten
En gruppbild på samtliga soldater som deltog. Ingen nämnd ingen glömd.
En gruppbild på samtliga soldater som deltog. Ingen nämnd ingen glömd. Foto: Tobias Blomqvist/Försvarsmakten
Gruppen genomför åtgärder vid försvar av taget anfallsmål efter anfallstrid i betäckt terräng.
Gruppen genomför åtgärder vid försvar av taget anfallsmål efter anfallstrid i betäckt terräng. Foto: Tobias Blomqvist/Försvarsmakten
Under Markstridsdagarna som pågick parallellt med KFÖ:n passade Patria på att visa upp den nya Pansarterrängbilen som är tilltänkt för kompaniet.
Under Markstridsdagarna som pågick parallellt med KFÖ:n passade Patria på att visa upp den nya Pansarterrängbilen som är tilltänkt för kompaniet. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
En gruppbild på samtliga soldater som deltog. Ingen nämnd ingen glömd. Foto: Tobias Blomqvist/Försvarsmakten
Gruppen genomför åtgärder vid försvar av taget anfallsmål efter anfallstrid i betäckt terräng. Foto: Tobias Blomqvist/Försvarsmakten
Under Markstridsdagarna som pågick parallellt med KFÖ:n passade Patria på att visa upp den nya Pansarterrängbilen som är tilltänkt för kompaniet. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

Första dagen bjöd på uthämtning av personlig materiel, inventering, ombyte och indelning i grupper innan avtransport till Rinkaby skjutfält. Efter inkvartering vid slutdestination inleddes de första övningarna, som naturligt blev en del uppfräschning av vapenhantering och säkerhet. De efterföljande dagarna fylldes med inskjutning och ”personlig färdighetsbana”, ett moment där soldaten får ett mått på sin egen förmåga att hantera vapen och utrustning under förflyttning och skjutning. Det är ingen tävling, men det går att tävla mot sig själv eller sin stridsparskamrat.

Därefter tränades grupperna i grundläggande stridssituationer. Inledningsvis som enskild soldat och senare på gruppnivå. Allt eftersom byggdes momenten ut och i slutet av veckan genomfördes strid med skarp ammunition i plutons ram. Då krävs även samordning mellan de olika grupperna som gör saker parallellt med eller samtidigt som övriga. En kombination av anfall, försvar och understöd från stridsställning med gruppens alla vapen. Som en extra bonus utsattes grupperna för lagutvecklande moment i syfte att bygga upp och stärka tillhörigheten.

Ett välkommet besök under veckan var när regementschefen överste Michael Nilsson och bataljonschefen överstelöjtnant Jonas Nilsson deltog i övningen. Båda sade sig vara mycket nöjda med utfallet och engagemanget. Även rekryteringsavdelningen från P 7 var på plats för att genomföra intervjuer med soldaterna.

Under övningens sista dag genomfördes återigen ”Personlig färdighetsbanan” i samma utförande som under dag två. Nu kunde man jämföra resultaten från första tillfället och utfallet påvisade en klar utveckling hos alla deltagare.

Liksom Gud vilade efter att ha skapat jorden, så innebar övningens sjunde dag ett stillsamt återtåg till Revingehed där kompaniets soldater återställde materiel och sedan avrustades.

Vad kan Försvarsmakten erbjuda?

Syftet med övningen var att skapa ett bra startskott för kompaniets fortsatta utveckling. Det var gruppchefens ledarskap, samt soldatens personliga färdighet med de vapen som förekommer som var i fokus under övningen. Skarpskjutning fanns med som ett naturligt led i syfte att öka både förmåga och säkerhetstänkande. Snart planeras rekrytering av soldater till specialbefattningar på stab/tross-plutonen samt skyttesoldater till samtliga grupper på kompaniet. Under 2014 beräknar kompaniet ha fyllt upp samtliga befattningar som skall tillsättas av tidvis tjänstgörande soldater.