Vad döljer sig under ytan?

Arbetsfartyget HMS Fårösund från Tredje Sjöstridsflottiljen övar just nu i Gryts skärgård utanför Östergötland. Uppgiften är att kartlägga havsbottnen som stöd till övriga marina förband som också övar i området.

Sonarofficer Nils-Erik Sandström och minofficer Patric Eidstedt övervakar insamlingen av all den djupdata som inhämtas. Foto: Försvarsmakten/Robin Svensson
Navigationsofficer Roger Andersson manövrerar med stor precision fartyget genom skärgården.
Navigationsofficer Roger Andersson manövrerar med stor precision fartyget genom skärgården. Foto: Försvarsmakten/Robin Svensson
HMS Fårösund är ett gammalt fartyg, men med toppmodern utrustning.
HMS Fårösund är ett gammalt fartyg, men med toppmodern utrustning. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
Navigationsofficer Roger Andersson manövrerar med stor precision fartyget genom skärgården. Foto: Försvarsmakten/Robin Svensson
HMS Fårösund är ett gammalt fartyg, men med toppmodern utrustning. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

Taktisk kartering innebär att man mäter djupet och beskrivning av hur bottnen ser ut med hjälp av ett avancerat ekolod och fjärrstyrda undervattensfarkoster. Ett så kallat multibeam-ekolod skickar, till skillnad från ett vanligt ekolod, ut hundratals ljudpulser mot botten som gör att man täcker en mycket större yta vilket gör mätningarna effektivare och mer exakta.

– Taktisk kartering är viktig för marinens verksamhet då vanliga sjökort inte är tillräckligt detaljerade, för exempelvis minröjning under vattnet. Många mätningar är dessutom mycket gamla och otillförlitliga, då man förr i tiden  fastställde bottendjupet för hand, säger Micke Åkesson som är fartygschef på HMS Fårösund.

Taktisk kartering görs ibland inför minröjningsoperationer för att lättare kunna planera operationen och koncentrera den till de områden där det är troligast att hitta minor. Mätningarna leds ombord av minofficeren eller sonarofficeren, och det är också dessa som bestämmer hur fartyget ska manövreras. På skärmarna ombord presenteras tredimensionella bilder på botten i mycket hög upplösning.

– Det sista vi gör är att kontrollera djupdatan och ta bort eventuella felaktigheter. Därefter produceras bilder, djupdata och rapporter för att sedan levereras till de fartyg som behöver den, avslutar minofficer Patric Eidstedt.