Utvecklande ledarskap

På måndagen samlades ett nätverk bestående av representanter från Sveriges största globala företag på Militärhögskolan Karlberg för en informell träff med ledarskap och lärande som fokusområden. Det blir allt viktigare för Försvarsmakten att ha goda relationer med civila företag.

Christina Björklund, forskare och ledarskapsutvecklare på Karolinska Institutet, höll en upplysande föreläsning om pågående forskning i ledarskap och ledarskapsutveckling på KI. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Skolchef Mats Danielsson presenterade sin syn på ledarskap vid nätverksgruppens möte.
Skolchef Mats Danielsson presenterade sin syn på ledarskap vid nätverksgruppens möte. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Skolchef Mats Danielsson presenterade sin syn på ledarskap vid nätverksgruppens möte. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Nätverksdeltagarna som kom från IKEA, Volvo, Skanska, Microsoft, Astra Zeneca och SKF fick en övergripande bild av den omfattande verksamheten på MHS Karlberg. Ann Fagraeus, kurschef för HR Managementenheten, är koordinator för nätverket.  

Utbildningen i ledarskap och förvaltning som bedrivs av skolan presenterades i stora drag av skolchef Mats Danielsson. Försvarsmaktens ledarskapsutbildning rönte stort intresse bland personerna i nätverket och renderade i ett antal följdfrågor. En av deltagarna noterade att det är stor skillnad på ledarskap och chefskap, ett gott ledarskap ger bättre resultat och personalen trivs.

– Vi utbildar även alla nivåer av chefer och handläggare i ekonomi, HR och logistik bland annat, sa Mats Danielsson.

Chefen för Managementenheten Roland von Bargen gick mera in på djupet hur utbildningar beställs och genomförs.

– Vi håller bara utbildningar och kurser som det finns ett direkt behov av, sa Roland von Bargen.

Enheten genomför ett 70-tal kurser om året med 7000 elevdagar, med en personal bestående av cirka 21 personer och ett antal interna och externa konsulter.

– Vi strävar efter att ha nästan för lite personal så att vi kan ta extern och färsk kompetens för att hålla en hög och uppdaterad nivå på utbildningarna, sa Roland von Bargen.

Christina Björklund från Karolinska Institutet (KI) föreläste om att utveckla experters ledarskap. Hon är ansvarig för intern ledarskapsutveckling på KI och har disputerat i ekonomisk psykologi och är forskare i intervention och implementering.

– Grundstenen är att utbilda i det som fungerar när man har med experter att göra, säger Christina Björklund. Experterna vill att utbildningen ska vara evidensbaserad annars har den ingen trovärdighet.

– Vi vill att chefen ska bli medveten om sin egen hälsa för att kunna undvika stress. Likväl som chefen ska se till att ge medarbetarna stöd men också tydliga mål för att undvika stressrelaterade åkommor. Tydlighet minskar felaktiga uppfattningar som skapar stress.

– Vi försöker jobba med utvecklande ledarskap där chefen är föredöme, ger inspiration, motivation och visar omtanke, säger Christina Björklund. Vi vill nå effekt som gynnar organisationen, det ska gynna utveckling, förnyelse och lärande.

Magnus Dalsvall, HR-akuten AB, föreläste om utmaningar för organisation, ledarskap och HR.

– Förmågan att skapa goda relationer är avgörande i framtidens ledarskap, säger Magnus.

Nätverket bildades på initiativ av Malmö högskola med sju av Sveriges största globala företag för tre år sen. Syftet är att dela med sig av den omfattande erfarenhetsbank kring frågor som rör lärande och ledarskap i en global och affärsdriven organisation.

– Vi hoppas att se nätverket här på Militärhögskolan Karlberg snart igen så att vi kan ta del av varandras erfarenheter och utbyta tips och råd, inte bara i ledarskapsutveckling utan även på andra områden, avslutade skolchef Mats Danielsson på Försvarsmaktens pedagogiska centrum Karlberg.