Utbildning för ökad säkerhet

Bordningstroppen jobbar ofta i trånga och syrefattiga fartygsutrymmen vilket kan vara oerhört påfrestande för individerna. För att kunna prestera optimalt vid övningar och skarpa insatser, utvecklar troppen hela tiden både taktik, teknik och säkerhet.

Övning i handhavande av nödluftutrustningen. Foto: Martin Lund/Försvarsmakten
Några av enhetens operatörer får en genomgång innan praktiskt dykmoment.
Några av enhetens operatörer får en genomgång innan praktiskt dykmoment. Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten
Några av enhetens operatörer får en genomgång innan praktiskt dykmoment. Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten

Som ett led i säkerhetsarbetet har bordningstroppen genomfört utbildning i nödluft och det kommer att tillföras nödluftsapparater till enheten. Apparaten möjliggör andning vid evakuering från helikopter vid haveri i vatten och evakuering från syrefattiga utrymmen som det ofta kan vara ombord på fartyg.

Samverkan mellan förband

Det finns idag en gedigen kompetens i försvarsmakten gällande nödluft. Både dykande personal och personal som tjänstgör i förband med flygenheter såsom till exempel helikopterflottiljen, genomför utbildning i att kunna hantera nödluft.
För att lära av varandra och tillvarata varandras kunskaper inom just detta område, har ett utbyte mellan amfibieregementets bordningsstyrka och helikopterflottiljen genomförts vid olika tillfällen.

Flera av bordningstroppens officerare är dykare sedan tidigare och hade därför redan instruktörskompetensutbildning på nödluftsapparaten. Detta innebär att de själva kunde hålla i utbildning för den egna personalen. Utbildningen har dykarna erhållit från helikopterflottiljen men också vid Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum i Karlskrona.

– Att hela tiden ges möjligheten att utvecklas genom utbildning och tillförande av bättre materiel som är anpassad för vår verksamhet är oerhört glädjande. Det är en av fördelarna med att jobba och verka i försvaret att vi lägger stor vikt vid just säkerhet, sa troppchefen kapten Magnus Augustinsson.

Blandat teori och praktik.

Utbildningen i nödluft omfattade både teori såväl som praktiska moment. Teorilektionerna handlade mycket om dykfysik och dykmedicin då det var viktigt att skapa förståelse för vad som hände i kroppen när man dök ner till olika djup. Det var lika viktigt att eleverna förstod tekniken bakom utrustningen.

De teoretiska kunskaperna skulle senare omvandlas till praktiska övningar i bassängen.  Där genomfördes grundläggande övningar i hantering av dykutrustningen, det var allt ifrån att tömma masken från vatten till att växelandas i dykkamratens munstycke för att träna åtgärder vid luftsstopp. Eleverna övade också med nödluftsutrustningen.

– Jag är jättenöjd med eleverna, de var ivriga att lära sig. Alla förstår vikten av att öka säkerheten vid övningar och insatser vilket också ökar motivationen. Nästa steg i utbildningen är att i höst åka till Danmark för att genomföra övningar i evakuering ur helikopter, säger Magnus.

Just nu söker Amfibieregementets bordningstropp  personal till enheten, är du intresserad?  Sök lediga tjänster på Jobba här