Telekrigsforskare fick praktiska erfarenheter

Långt ifrån egna tankesmedjan och skrivbordet befann sig forskarna från FOI när de erbjöds en informationsdag inom utvecklingsverksamheten på SWEDEC. Programmet innefattade praktiska moment samt en chans till insikt i Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum ansvar och verksamhet avseende Counter-IED.

Eva Peterson, telekrigsforskare vid FOI med flera utlandsmissioner bakom sig, minpikar försiktigt efter vad kollegan sökt fram med minsökaren. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Gruppen av intresserade telekrigsforskare lyssnar aktivt till vad instruktör Ole Maasing berättar kring fördelarna med Markradar 1.
Gruppen av intresserade telekrigsforskare lyssnar aktivt till vad instruktör Ole Maasing berättar kring fördelarna med Markradar 1. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Forskare Stefan Ahlgren har med hjälp av Markradar 1 sökt fram var i bassängen en OXA befinner sig. Fyndet visade sig vara en 10,5 sprgr, en så kallad artilleri granat.
Forskare Stefan Ahlgren har med hjälp av Markradar 1 sökt fram var i bassängen en OXA befinner sig. Fyndet visade sig vara en 10,5 sprgr, en så kallad artilleri granat. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Här grävs det med största försiktighet efter vad en Minsökare 3 B har gett utslag för i sanden.
Här grävs det med största försiktighet efter vad en Minsökare 3 B har gett utslag för i sanden. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Gruppen av intresserade telekrigsforskare lyssnar aktivt till vad instruktör Ole Maasing berättar kring fördelarna med Markradar 1. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Forskare Stefan Ahlgren har med hjälp av Markradar 1 sökt fram var i bassängen en OXA befinner sig. Fyndet visade sig vara en 10,5 sprgr, en så kallad artilleri granat. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Här grävs det med största försiktighet efter vad en Minsökare 3 B har gett utslag för i sanden. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten

Forskarna som besökte Eksjö för en dag arbetar i vanliga fall med forskning och utveckling inom telekrig  vid FOI i Linköping. De såg det som en nyttig erfarenhet att komma ut i verksamheten vid SWEDEC och se hur verktyg och maskiner i praktiken fungerar speciellt i samband med IEDD. Att dessutom  få egna praktiska kunskaper inom C-IED verksamheten har telekrigsforskarna nytta av i sitt fortsatta forskningsarbete. 

Minsökning

I Am- och Minröjhall Ränneslätt, som i dagligt tal kallas Ridhuset, fick gästerna prova att arbeta med två slag av minsökare. Minsökare 3 B, som är en traditionell minsökare som känner av metall i marken, samt Markradar 1.  

Markradar

Markradar 1 har både en metalldetektor och en markpenetrerande radar funktion, GPR som gör att den lämpar sig att söka efter IED:er som oftast är listigt tillverkade utan något spår av metall. Eva Peterson som har erfarenheter från ett flertal utlandsmissioner mellan åren 1987 till 2008 (Libanon, Bosnien x2, Kosovo x2 och Afghanistan) var mäkta imponerad av GPR funktionen.

– Ja, jag har gjort många timmars utbildning med krökt rygg och hade gärna sett att Markradar 1 funnits när jag utbildades inom det här området.

Markradar 1 är en smart maskin som utöver vanlig metallsökning även kan läsa av var i marken det finns en förändring med materia av annan densitet. Markradar 1 hittar lätt, med radarfunktionen påslagen, både plastdunkar och diverse trådar och linor som ligger nergrävda i marken som en IED kan bestå av.

– Det som idag kallas IED benämndes när jag jobbade på 80-talet, för Roadside bomb, berättar Eva Peterson vidare.

Sprängverkan

Utöver att själva pröva att arbeta med EOD verktyg, redskap och maskiner var forskarna även med ute på sprängplatsen. Där bevittnade de bland annat skillnaderna i sprängverkan mellan konventionellt sprängmedel och sprängpatron gentemot effekten  av olika hemmagjorda sprängämnen, så kallade HME. 

– Nu när våra gäster har lite mera insikt i vad ammunitions- och minröjningsverksamheten och IED bekämpningen omfattar samt vad hela C-IED kedjan innebär så är vår förhoppning att det påverkar dem i rätt riktning att forska på saker som ur vår synvinkel är viktiga, menar Curt Larsson som varit samordnare vid SWEDEC kring informationsdagen för FOI personalen.