Swedint fortsätter utveckla FN-ackrediterad kurs

United Nations Staff Officer Course (UNSOC) är ett mycket viktigt steg för militär personal i förberedelserna inför tjänstgöring på stabsnivå i en FN-ledd insats. Swedint fortsätter utveckla kursen i samverkan med FN.

Elever vid UNSOC-kursen på Swedint genomför en föredragning under en avslutande stabsövning. Foto: Jerker Sundström/Försvarsmakten
Majorna Raul Arbinus och Thomas Gillman på Swedint.
Majorna Raul Arbinus och Thomas Gillman på Swedint. Foto: Jerker Sundström/Försvarsmakten
Majorna Raul Arbinus och Thomas Gillman på Swedint. Foto: Jerker Sundström/Försvarsmakten

UNSOC genomförs vid Swedint två gånger per år samtidigt som dess civila och polisiära motsvarigheter; United Nations Civilian Staff Officer Course (UNCIVSOC) och United Nations Police Commander Course (UNPCC). Dessa tre kurser har skilda kursmål, men med det gemensamma målet att visa på vikten av integration mellan civila, militära och polisiära funktioner för att nå framgång i en FN-ledd insats.
UNSOC är tre veckor lång och maximalt 48 elever får delta vid varje genomförande. Eleverna kommer från ett stort antal olika länder världen över, vilket skapar en bra bild av hur den dagliga vardagen ser ut i en stab i ett insatsområde.

FN involverade Swedint

I samband med att United Nations Department for Peacekeeping Operations (DPKO) påbörjade ett arbete med att förändra de utbildningsanvisningar som måste följas för att kunna bedriva en FN-ackrediterad kurs blev personal från Swedint involverade i arbetet. Major Thomas Gillman har deltagit för Swedint:s räkning i framtagandet av de nya utbildningsmodulerna. Arbetet har bedrivits så väl via internet som via sammankomster med personal från DPKO på olika platser världen över. Det framtagna materialet testades nyligen på en pilotkurs i Ghana där Thomas Gillman tjänstgjorde som lärare. 

I och med att Thomas Gillman varit så djupt involverad i framtagandet av de nya träningsmodulerna kan Swedint som första träningscentrum bedriva UNSOC efter de nya utbildningsmodulerna. Den pågående kursen skiljer sig därför en hel del från de UNSOC-kurser som bedrivits vid Swedint under de senaste åren. Enligt Thomas Gillman finns det flera viktiga aspekter att belysa i den utveckling som sker på Swedint:

– Det är en fantastisk möjlighet för Sverige att som första land pröva huvuddelen av FN:s nya utbildningspaket för stabsofficerare. Den viktigaste modulen som prövats på denna kurs är Military Component Planning Process (MCPP) som är FN: s nya planeringsverktyg på brigad- och divisionsnivå. Det har varit intressant både för oss och eleverna att se hur FN standardiserar allt från planering till hur rapporter och ordrar ska skrivas i en FN-ledd insats. Vårt arbete i utvecklingsgruppen inom FN, och även internt på Swedint, kommer att fortsätta under sommaren och ge ännu mera material till kommande UNSOC-kurs i höst. Det är otroligt stimulerande att få förändra en redan inarbetad kurs och göra den ännu bättre!

Strävar alltid efter att bli bättre

Major Raul Arbinus som är kurschef för UNSOC har varit lika drivande som Thomas Gillman i utvecklingen av UNSOC.
– Det har blivit många sena kvällar de senaste månaderna. Men det är det värt när man ser resultatet av allt arbete som vi lagt ner. Det finns fortfarande en del kvar att förändra, men eleverna har varit mycket nöjda. Vi ser fram emot deras kursutvärderingar med stort intresse. För oss är det väldigt viktigt att veta att vi når fram med vår utbildning och de huvudbudskap som finns från FN i de nya utbildningsmodulerna. Det är viktigt att aldrig bli helt nöjd, man måste alltid sträva efter att förbättra sig för att ligga på topp!, säger Raul som avslutning innan han försvinner in på ett av alla de gemensamma möten mellan civila, poliser, och militärer som är i fokus under de tre kursernas gemensamma avslutningsövning.