Slutet, men också början på något nytt

Onsdagen den 25 april samlades GMU-rekryter och befäl under en avtackningsceremoni för omgång två av Helikopterflottiljens grundläggande militära utbildning (GMU).  Ceremonin hölls i en hangarlokal på Kvarn.

Chefen för Helikopterflottiljen Magnus Westerlund höll tal till de rekryter som under 3 månader genomfört sin grundutbildning på Kvarn. Foto: David Urman
GMU-rekryterna erhöll samtliga ett medaljmynt och en nål under ceremonin.
GMU-rekryterna erhöll samtliga ett medaljmynt och en nål under ceremonin. Foto: David Urman
GMU-rekryterna erhöll samtliga ett medaljmynt och en nål under ceremonin. Foto: David Urman

Tre plutoner med rekryter och befäl stod 16.00 uppradade i väntan på fanvaktens intåg i hangaren och flottiljchefen överste Magnus Westerlunds övertagande av befälet för ceremonin. Under avtackningen tilldelades alla rekryter GMU-tecken i form av ett medaljmynt samt en nål för att ha klarat sig igenom utbildningsmomentet Aldrig ge upp. Dessutom tilldelades några individer särskilda utmärkelser och diplom i kategorierna bästa rekryt och bästa kamrat.

Flottiljchefen höll tal

Under ceremonin höll Magnus Westerlund även ett tal för att tacka alla rekryter och önska dem lycka till på deras fortsatta karriär inom eller utom Försvarsmakten.

– Ni har utfört utbildningen på ett förtjänstfullt sätt.  Det har jag konstaterat både utifrån rapporter från era befäl samt vid egna besök. Idag avslutar ni förvisso GMU, men det viktigaste är att vi samtidigt börjar något nytt.  Bra jobbat!