SkyddC får ny chef

Överste Gunnar Söderström överlämnade idag SkyddC fana till överste Jan Johansson som ett tecken på att han nu övertar befälet över SkyddC och Umeå garnison.

Överste Gunnar Söderström överlämnade idag SkyddC fana till överste Jan Johansson som ett tecken på att han nu övertar befälet över SkyddC och Umeå garnison. Foto: Catarina Hanell

En dag för 42 år sedan gick en ung pojke in genom kasernvakten på Västerbottens regemente. Han hette Gunnar Söderström. Sverige levde då i skuggan av det kalla kriget och vi hade en god bild av vilka förband som förmodades ha sina förstahandsuppgifter riktade mot norra Sverige. Med marginalprincipen som grund bedömdes angriparens resurser heller inte vara outtömliga och ett svenskt försvar hade goda förutsättningar att slå tillbaka ett angrepp.

– Det motiverade mig att välja den militära banan efter värnplikten, säger Gunnar Söderström.

Gunnar tillhörde inledningsvis Lapplandsbrigaden där han bland annat hade befattningar som kompanichef, ställföreträdande brigadchef och utbildningsledare. 1998 flyttade familjen Söderström norrut då Gunnar utnämndes till chef för Norrlands Ingenjörkår. Efter två år i Boden var det dags för en ny flytt och ett nytt arbete, nämligen till Arvidsjaur för att ta befälet över Norrlands dragonregemente.

Cirkeln slöts 2004 då Gunnar återvände till Umeå och blev chef för SkyddC. Förbandet har under Gunnars ledning genomgått en mycket positiv utveckling och är nu en efterfrågad resurs. Kort sagt; Gunnar har satt Umeå, SkyddC och CBRN på kartan.

Den som nu fått förtroendet att förvalta SkyddC fana är överste Jan Johansson. Jan är 47 år och född i Luleå. Han gjorde sin värnplikt vid dåvarande P 5 i Boden. Efter examen från Pansarofficershögskolan 1986 återvände han till Norrbotten och tjänstgjorde vid I 19/P 5 i fem år. Sedan följde sedvanliga militära utbildningar varvat med arbete på olika förband och staber fram till början av 2000-talet då han tog examen vid Försvarshögskolans chefsprogram. Jan har erfarenhet från internationellt arbete, bland annat uppföljning av insatser i Kosovo, Liberia, Pakistan och Afghanistan samt som ställföreträdande chef för operationssektionen i BA10, Bosnien-Herzegovina.

Jan är ett välkänt ansikte i Umeå garnison efter sina två år som krigsförbandschef och utbildningsledare vid SkyddC (2009 – 2011). Han kommer närmast från tjänstgöring som sektionschef vid Högkvarterets produktionsavdelning.

Jan är gift med Johan Wikström som har sina rötter i Robertsfors. Johan arbetar som psykoterapeut på Södersjukhuset i Stockholm.

– Det är med stolthet och stor ödmjukhet som jag tar emot uppdraget att leda SkyddC och Umeå garnison. Jag känner mig hedrad och ödmjuk inför den kunskap, färdighet och duglighet som finns bland all personal. Jag har mycket att lära av er, säger överste Johansson i sitt tal till personalen. Min ledstjärna är att vi ska vara eniga i stort, visa frihet i smått och ha respekt för varandra!