På väg hem från Afrika

Två av våra kollegor på Södra skånska regementet jobbar för närvarande i Afrika. Det svenska utbildningslaget där kapten Andreas Jönsson och 1:e sergeant Daniel Thorstensson från P 7 ingår, är ansvariga för att utbilda Somaliska skyttegruppchefer. Utbildningen är inne på sin sista vecka och resultat har varit mycket bra. De två var nyligen hemma på ledighet och fick med sig presenter till sina adepter.

Stolta ägare av 71 Mekbat t-shirt. tv Mr Salah Hussein, th Korpral Geofrey Opoka. Foto: Andreas Jönsson/Försvarsmakten
På väg till dagens utbildning, all transport sker till fots och 1:e sergeanten får givetvis bära.
På väg till dagens utbildning, all transport sker till fots och 1:e sergeanten får givetvis bära. Foto: Andreas Jönsson/Försvarsmakten
Genomgång före övning
Genomgång före övning Foto: Andreas Jönsson/Försvarsmakten
1:e sergeant Thorstensson genomför muntligt veckans prov.
1:e sergeant Thorstensson genomför muntligt veckans prov. Foto: Andreas Jönsson/Försvarsmakten
På väg till dagens utbildning, all transport sker till fots och 1:e sergeanten får givetvis bära. Foto: Andreas Jönsson/Försvarsmakten
Genomgång före övning Foto: Andreas Jönsson/Försvarsmakten
1:e sergeant Thorstensson genomför muntligt veckans prov. Foto: Andreas Jönsson/Försvarsmakten

När undertecknad var hemma på ledighet vid P7 fick jag 2 t-shirtar med 71bat tryck på och ordern “-Ge dessa till två personer som förtjänar det”. Ordern gavs av bataljonens personalchef, Sebastian Linde. Jag behövde inte tänka länge förrän valet föll på Mr Salah Hussein och Korpral Geofrey Opoka. Mr Hussein och Korpral Opoka har ingått i det utbildningslag som jag och 1:Serg Daniel Thorstensson arbetat i under 6 månader. Uppgiften har varit att utbilda Somaliska soldater till skyttegruppchefer. En uppgift som inte skiljer sig i stort från att utbilda våra svenska soldater. I detaljerna däremot finns det stora skillnader.

Erfarna elever

Mr Salah Hussein är Kenyansk Somalier och arbetar som utbildningslagets tolk, han har en lång militär karriär bakom sig. Han började som soldat i 5th Mechanised Kenya Rifle Bataljon där han enligt egen utsago blev en av bataljonens bästa Carl-Gustav skyttar. Efter 7 år blev han befordrad till Korpral och arbetade som “small arms instructor” i 14 år, de sista 4 åren innan pension arbetade han som motorbefäl vid bataljonen. Han har god erfarenhet av att arbeta med Södra Skåningar då han tidigare arbetat med både Lt Fredrik Stenberg och Kn Tobias Christensson. Korpal Opokas är ansvarig för all logistik inom utbildningslaget. Hans karriär är något brokigare men han har varit 23 år i armen, hans expertis innefattar bland annat exercis och arbetet som skjutbaneinstruktör. Vi är oerhört tacksamma vi är för deras insats.

Soldaterna och utbildningen

Somalierna är oerhört motiverade och har utvecklats enormt under utbildningstiden.  Utbildningen kan jämföras med en svensk värnpliktsutbildning men givetvis är ämnen såsom till exempel “Giv akt på naturen” och “Hör upp, hör sen” bortskalade till förmån för annat. Det finns stora utmaningar, det vi i Sverige ser som självklart som till exempel att kunna läsa och skriva är mer undantag än regel bland de somalier vi utbildar. Den svenska utbildningsmetodiken och de förhållningssätt vi har gentemot soldater är en framgångsfaktor för att utbilda såväl somaliska som svenska soldater. Utbildningsmetoden präglas av extremt mycket praktik och minimalt med teori. Genom erfarenheter och bra dokumentation från föregångarna kapten Tobias Christensson och Löjtnant Fredrik Stenberg, även de Södra skåningar, har utbildningslaget kunnat hålla ett högt tempo från början och genomför nu avveckling med vetskapen att vi löst uppgiften. Vi känner oss mycket nöjda med resultatet.