Samhällsfunktioner i samverkan

Vad händer om en allvarlig olycka inträffar på ett militärt övningsområde några mil utanför en tätort? Hur samverkar man på en skadeplats? Hur fungerar kommunikationen mellan olika samhällsfunktioner? Ja, frågetecknen är många, och flera kunde rätas ut under måndagen den 7 maj då krisövningen ”Carina” genomfördes på Tåme skjutfält i Västerbotten.

Scenariot för övningen var en allvarlig trafikolycka med många skadade. Det blev snabbt stor aktivitet när tillkallad räddningspersonal från flera håll kom till skadeplatsen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Närmare 70 personer från Försvarsmakten, Västerbottens landsting, Norrbottens landsting, Räddningstjänsten i Byske och Skellefteå, Polisen i Skellefteå och Piteå och SOS Alarm deltog i övningen. Bakgrunden till att en krisövning av så stor omfattning genomförs är bland annat att den åtgärdsplan vid olycka som finns för Tåme skjutfält har uppdaterats. Försvarsmakten tillsammans med Västerbottens läns landsting tyckte det var dags att man såg över rutinerna och genomförde en praktisk samverkansövning.
– Vi ser kontinuerlig över våra rutiner och åtgärdsplaner men ibland behöver man också öva det i praktiken, berättar kapten Johan Hedin, chef för Tåme skjutfält.

– Det är viktigt att vi övar förmågan att omhänderta skadade här på skjutfältet. Att visa att vi har en väl fungerande sjukvårdskedja där vi tränar våra soldater i strid är ju också en viktig förutsättning både när vi ska rekrytera nya och behålla dem vi anställt, fortsätter Johan Hedin.

Tåme skjutfält har sin geografiska placering i Västerbottens län, ganska precis mitt emellan Piteå och Skellefteå nära den norra gränsen till Norrbotten. Det gör att det kan bli aktuellt att tillkalla stöd från flera räddningstjänster om en allvarlig olycka med många skadade. Skjutfältet ligger i närheten av det lilla samhället Byske där också en Hälsocentral finns.

Stort skadeutfall

Scenariot för krisövningen ”Carina” var att en personbil med servicepersonal frontalkrockat med ett stridsfordon 90 inne på Tåme skjutfält. I den fingerade olyckan kom 13 personer att skadas och två personer omkom. Klockan 12.30 larmade sjuksköterskan som fanns i beredskap via skjutfältsradio till Säkerhetscentralen som i sin tur ringde SOS Alarm och kedjan var därmed igång. I larmet framgick att uppskattningsvis 15-20 personer var skadade.

SOS Alarm i Skellefteå tog emot larmet och skickade både Byske och Skellefteå räddningstjänst med sjukvårdsledare och medicinskt team. Dessutom skickades polis och ambulans från Skellefteå och Piteå samt personal från Byske hälsocentral till olycksplatsen.
– Det här är en mycket nyttig övning för alla inblandade, alla hade förutom det gemensamma målet att snabbt kunna omhänderta alla skadade också egna mål med övningen, säger Mats Eriksson från Försvarshälsan på I 19 och en av dem som varit med och planerat övningen.

Många mål uppfyllda

– Var och en av aktörerna hade som jag sa egna mål med övningen, säger Mats Eriksson och drar några exempel:
Polisen som deltog med poliser från Skellefteå och Piteå har bland annat fått testa ledningsbussen med operatörer som sköter sambandet mot Länskommunikationscentralen, LKC. Ambulanspersonalen från Skellefteå fick öva samverkan på olyckplats och testa sambandet med sitt kommunikationssystem Rakel. Våra soldater fick öva sin sjukvårdstjänst med kamratstöd och allt vad det innebär på en stor skadeplats. Räddningstjänstens personal fick också öva att ta ut skadade från ett stridsfordon, något som de alltför sällan får möjlighet att träna på. Ja, listan kan göras väldigt lång men det här visar tydligt hur många olika mål man kan uppfylla med övning av det här slaget under bara tre timmar, avslutar en nöjd Mats Eriksson.