Robotduell i Gotska sjön

Sex korvetter gömmer sig på havets yta fördelade på två lag. Korvetterna samarbetar med helikopter som framskjuten spaning för att identifiera hotet. Syftet med övningen är att skapa en gemensam ytlägesbild och avfyra sina sjömålsrobotar innan motståndarlaget hinner skjuta.  Det gäller att vara säker på motståndarens läge innan fingerad insats med robot 15 beordras.

Korvetterna Stockholm och Malmö är bestyckade med sjömålsrobot Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
I stridsledningscentralen koordineras arbetet med vapen och sensorer.
I stridsledningscentralen koordineras arbetet med vapen och sensorer. Foto: Försvarsmakten/Joachim Rydholm
Sjömålsrobot 15 avfyras från korvett (arkivbild)
Sjömålsrobot 15 avfyras från korvett (arkivbild) Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson
I stridsledningscentralen koordineras arbetet med vapen och sensorer. Foto: Försvarsmakten/Joachim Rydholm
Sjömålsrobot 15 avfyras från korvett (arkivbild) Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

Övningen pågår i troligtvis i timmar men kan också vara över mycket snabbt. Tempot växlar snabbt i stridsledningscentralen när signalspanaren får indikationer på motståndarens korvetter eller då utkikarna får kontakt med motståndarens helikopter.

Signalspanarna identifierar misstänkta mål i olika bäringar och fördelar denna information mellan enheterna, och eftersom enheterna befinner sig på olika platser skapas krysspejlingar, som ger mycket exakta positioner.

 Dessa krysspejlingar är ett sätt att leda in sjömålsrobot mot ett ytmål. När spaningsradarn sänder på korvetten blir det tyst i stridsledningscentralen och alla fokuserar på att hitta ett radareko på skärmen. Signalspanaren rapporterar till ytstridsofficeren:

–Ny signal, bäring 045, säker Göteborgskorvett.

Kort därefter tar stridsledningscentralen emot information från HMS Härnösand, som också har kontakt med samma Göteborgskorvett. En säker position är fastställd och tre robotar avfyras fingerat mot motståndaren.

Robotduellen för denna gången är över då motståndarsidan meddelar att det var träff. Både helikoptern och utkiken meddelar att motståndaren ser ut att vara träffad.

Sjömålsroboten är det tyngsta vapnet på ytstridsfartygen och är en av hörnstenarna i försvaret av den svenska kusten om Sverige skulle bli angripet.