Ny utbildning höjer musikkårernas kvalitet

Nu har Rikshemvärnsavdelningen och Hemvärnsmusikens Centrala Musikråd med stöd från Försvarsmusiken startat en nivåhöjande utbildning för dirigenter och vicedirigenter i hemvärnsmusikkårerna. Syftet med utbildningen är att utveckla dirigenterna så att de kan hjälpa sina kårer att nå en högre kvalitet.

Den nya utbildningen skiljer sig från den gamla utbildningen genom att vara bättre anpassad efter de krav som Rikshemvärnschefen ställer på Hemvärnsmusikkårerna.

– Genom att utveckla dirigenterna hoppas vi att fler kårer lever upp till kraven och klarar de kontroller som genomförs med stöd från Försvarsmusiken, säger Lars-Gunnar Björklund på Försvarsmusiken.

Utbildningen består av fyra helgpass fördelade över ett år, och utbildningsorten varierar beroende på vart det finns tillgängliga musikkårer som dirigenterna kan öva tillsammans med.

– Det är en praktisk kurs, och det är mycket podietid framför orkester. Mellan kurstillfällena får dirigenterna hemuppgifter som redovisas på kursen, säger Lars-Gunnar Björklund.

Hittills har kursen genomförts en gång, och planen är att den ska genomföras en gång per år. De hemvärnsmusiker som vill gå kursen kan anmäla sitt intresse till Bo Wallin som arbetar på Rikshemvärnsavdelningen.