Minsprängningar i Fårösundsbassängen

Just nu är personal från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen i Fårösundsområdet på Gotland för att genomföra en ammunitionsröjningsinsats. Det var för några veckor sedan som några av flottans fartyg hittade nio stycken minor i sundet mellan Fårö och Gotland.

Arbetet flyter på och inom kort kommer alla nio minorna att vara oskadliggjorda. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Den här minröjningsoperationen styrs från land men skulle lika gärna kunna vara ombord på ett fartyg.
Den här minröjningsoperationen styrs från land men skulle lika gärna kunna vara ombord på ett fartyg. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Den här minröjningsoperationen styrs från land men skulle lika gärna kunna vara ombord på ett fartyg. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Det är tyska minor från första världskriget och hur de har hamnat i kanalen vid Fårösund vet inte Försvarsmakten.

–Var minorna kommer ifrån spelar ingen roll för oss när vi oskadliggör minor. Vi vet vilka typer av minor det är och kommer att oskadliggöra minorna på bästa sätt, säger Mattias Lysell. Han är chef för den här ammunitionsröjningsinsatsen och har erfarenhet av insatser av denna typ.

Även fast dessa minor är från första världskriget så kan de vara farliga.

–Själva tänddelen och laddningen kan vara intakta och fullt fungerande. Detta medför att Försvarsmakten vill agera snabbt och oskadliggöra minorna så att ingen fiskare eller andra som genomför arbeten under vattnet ska komma till skada, säger Mattias.

På grund av att sundet mellan Fårö och Gotland inte är så brett krävs det att några av minorna bogseras till mitten av sundet och oskadliggörs på en annan plats för ingen person eller egendom ska komma till skada.

–Om väder och vind är på vår sida så kommer samtliga minor att vara oskadliggjorda på fredag, säger Mattias.

När minorna ska oskadliggöras så dyker röjdykare från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen ner och placera en sprängladdning nära intill minan som sedan sprängs.

Mattias vill be människor som bor i närheten eller kommer till Fårösund att respektera de säkerhetsföreskrifter som finns när minor ska oskadliggöras.

–Vi har stor erfarenhet av att hantera minor av denna typ och situationer av denna sort. Allmänheten kan känna sig trygga men om man till exempel struntar i avspärrningar så innebär det en riska att skadas.

Det är ingen ovanlig situation att hitta minor i Östersjön och Försvarsmakten jobbar ständigt med att göra Östersjön en säkrare plats att vistas på.