Minröjningen i Fårösund avslutad

Personal från Tredje- och Fjärde sjöstridsflottiljen samt fartyget HMS Fårösund har nu oskadliggjort de nio minorna som hittades i Fårösundsbassängen. Tre av minorna sprängdes på den plats de hittades på, då de bedömdes som farliga att flytta.

HMS Fårösund deltog i minröjningsoperationen. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Nio minor som hittats i Fårösundsbassängen har nu oskadliggjorts.
Nio minor som hittats i Fårösundsbassängen har nu oskadliggjorts. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Nio minor som hittats i Fårösundsbassängen har nu oskadliggjorts. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Övriga minor flyttades till två sprängområden inne i bassängen och sprängdes där.
Efter sprängningarna så genomfördes utökade sökningar med självgående sonar i områden som inte sökts tidigare. Alla sonarekon som klassificerats som minliknande föremål kontrollerades sedan med undervattensfarkost (ROV) eller dykare. Inga ytterligare minor hittades.

Försvarsmaktens bedömning är att det inte finns fler minor i Fårösundsbassängen. De avspärrningar som sattes upp i samband med att minorna oskadliggjordes är nu borta och det är fritt att vistas i Fårösundsområdet.