Markstrid i fokus

Markstridsdagarna 2012 är genomförda och har engagerat hundratals soldater och officerare under lång tid. Resultatet blev en förevisning i brigadförmåga som tydliggjorde vad flyg- och arméförbanden kan åstadkomma när de arbetar tillsammans.

Armé- och flygförband i samarbete under Målbildsövning 2012. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Markstridsdagarna inkluderade danska och tyska förband för att visa upp förmågan att kunna fungera tillsammans med andra nationer.
Markstridsdagarna inkluderade danska och tyska förband för att visa upp förmågan att kunna fungera tillsammans med andra nationer. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten
Markstridsdagarna inkluderade danska och tyska förband för att visa upp förmågan att kunna fungera tillsammans med andra nationer. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Ett system av system

Brigadförmåga går ut på att flertalet delar ska kunna fungera tillsammans för att kunna slå en avancerad motståndare. De olika förmågorna som arméförbanden besitter ska inom brigads ram kunna arbeta tillsammans med varandra och med marin- och flygvapenförband för att på bästa sätt kunna lösa komplicerade uppgifter. Alla de vapensystem som finns inom Försvarsmakten bildar då tillsammans en helhet som kan agera inom ett brett spektra. Markstridsdagarna 2012 har handlat om att visa upp detta system av system, hur det fungerar och hur det är tänkt att fungera i framtiden, allteftersom denna förmåga utvecklas inom Försvarsmakten.  

– Brigadförmåga är grunden för arméns fortsatta utveckling. Under den här övningen vi nu har genomfört under Markstridsdagarna har vi dessutom inkluderat utländska förband , vilket tydligt visar på vår förmåga att samarbeta och fungera tillsammans med andra länder, säger överste Michael Claesson, chef för Markstridsskolan, som är den enhet inom Försvarsmaktens som på uppdrag av arméinspektören har planerat och genomfört dessa dagar.

Industriförevisning och målbildsövning

Genom att även kombinera förevisningen av Försvarsmaktens förband och förmågor med en industriförevisning har man också demonstrerat en hel del ny teknik och vad Försvarsmakten ser för behov för framtiden. Under en dag fanns möjligheten att titta närmare på det som försvarsindustrin arbetar med samt se en förevisningsskjutning.

– Tillsammans med industrin kan vi skapa en bild av vilken teknik som finns tillgänglig och också vad Försvarsmakten arbetar för att skaffa sig, berättar Michael Claesson.

Under dag två genomfördes Målbildsövning 2012, vilket gav möjligheten för besökarna att på nära håll se och förstå de olika delarnas funktion i ett brigadsystem. Dessutom bjöds det på en stor stridsförevisning vilken inkluderade stridsfordon, stridsvagnar, artilleri och flyg som tillsammans under mycket hög samordning demonstrerade hur det kan se ut när man tillsammans, som en helhet, avancerar och slår en mycket tekniskt kompetent motståndare.