Marinen och flygvapnet övar samarbete

Mellan den tredje och tionde maj har den marina övningen Swenex 12-1 ägt rum vid Gotlandskusten och utmed fastlandet. I övningen deltog Helikopterflottiljens personal och materiel med syfte att öka samarbetsförmågan mellan marinen och flygvapnet.

Flera helikoptrar från Helikopterflottiljen deltog under övningen. Foto: David Urman
Vinschning av personal ned till Visbykorvetten HMS Härnösand från Helikopter 10A.
Vinschning av personal ned till Visbykorvetten HMS Härnösand från Helikopter 10A. Foto: David Urman
En helikopter återvänder efter genomfört övningsmoment.
En helikopter återvänder efter genomfört övningsmoment. Foto: David Urman
En helikopter återvänder efter genomfört övningsmoment. Foto: David Urman

Sedan Marinflygets nedläggning och utfasningen av Helikopter 4 som operativt system har marinen, i samband med insatsen i Adenviken, ME 02, fått ta del av Helikopter 15 ombord på HMS Carlskrona. Nu ska samarbetet mellan marinen och flygvapnet nå en högre kvalitetsnivå, därför deltog Helikopterflottiljen i marinövningen med en personalstyrka på 41 personer och en Helikopter 10A samt två Helikopter 15B.

Stort engagemang

Engagemanget för Swenex är stort inom Försvarsmaktens marinförband. De enheter som deltog var Första ubåtsflottiljen, korvetter och fartyg ur Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen, 132:e säkerhetskompani sjö från Amfibieregementet samt bland andra marinens radio- och sjöinformationskompani Muskö från Marinbasen. Inom flygvapnet deltog, förutom Helikopterflottiljen, två rotar ur 171:a Jas-divisionen från F 17.

Fokus på våra egna stridskrafter

Johan Bergström från 3:e helikopterskvadronen i Ronneby har deltagit i det sex månader långa planeringsarbetet inför övningen. Han var, med en bakgrund inom marinflyget, perfekt lämpad att leda Helikopterflottiljens del av planeringsarbetet inför Swenex. Under övningen arbetade han och en stab i ett rum på MSE (Mission Support Element), där piloter och besättningsmän briefas innan övning.

– Det är kul och spännande att samverka på alla sätt och vis inom vår egen försvarsmakt. Eftersom Swenex är en fullständigt nationell marinövning och inga andra länder deltar, ser övningen till att fokusera på Sveriges egna stridskrafter, berättar Johan Bergström. 

Helikopter, en uppskattad resurs

För marinen är helikoptrar dessutom en mycket uppskattad resurs. Speciellt Helikopter 10, som är på väg att fasas ut, men som bereder väg för användandet av Helikopter 14 sjöoperativt.

Johan Bergström berättar även att det om några år kommer att levereras ett nytt fartyg till Försvarsmakten, där tanken är att Helikopter 14 ska kunna landa.

Flera olika moment

Upplägget för Swenex 12-1 är inte ett speciellt utformat scenario, likt många andra stora övningar. Istället utförs ett axplock av olika moment där det som övas är vad förbanden har behov att utveckla kompetens i. Under ett av momenten duellerar två uppsatta styrkor mot varandra innehållande korvetter och vedettbåt, hemstyrkan Bluefor mot oppositionsstyrkan Opfor. Målet är att de ska duellera ut varandra med fingerade robotar. Helikopterflottiljens roll i momentet är att stödja de stridande fartygen med underrättelser om motståndaren genom spaning. Enligt Johan Bergström kan ett dygn bestå av ett flertal olika moment. Förutom detta genomfördes under måndagen den 7 maj en vinschning av Helikopterflottiljens personal ned till Visbykorvetten HMS Härnösand från Helikopter 10A.

Helikopterflottiljens del i övningsmomenten har även bestått av eskort, ytövervakning, personaltransport, materieltransport, skjutmoment, IKFN (ingripande vid kränkningar under fred och neutralitet) samt ubåtsjakt.

Rustade inför ett ME03

Nästa övningsomgång, Swenex 12-2, stundar i höst. Då kommer upplägget för övningen likna mer ett scenario.

– Vi är mycket nöjda med resultatet av övningen såhär långt. Jag tror att vi mycket väl skulle kunna klara av att göra ME 03, berättar Johan Bergström.