Luftförsvar till sjöss

Korvetten HMS Malmö befinner sig i en eskort mellan Gotland och fastlandet, för att skydda HMS Belos och HMS Carlskrona. Dessa benämns High Value Unit eller förkortat HVU och skall skyddas till varje pris. Fartygets uppgift, tillsammans med ytterligare tre korvetter, är att få de stora fartygen oskadda från ett hamnområde till ett annat.

I stridsledningscentralen är det full koncentration på lufthotet. Foto: Försvarsmakten/David Berg
De anfallande Gripenplanen dyker ner mot eskorten.
De anfallande Gripenplanen dyker ner mot eskorten. Foto: Försvarsmakten/David Berg
HMS Belos avtecknar sig mot solnedgången.
HMS Belos avtecknar sig mot solnedgången. Foto: Försvarsmakten/David Berg
De anfallande Gripenplanen dyker ner mot eskorten. Foto: Försvarsmakten/David Berg
HMS Belos avtecknar sig mot solnedgången. Foto: Försvarsmakten/David Berg

Övningen ställer stora krav på besättningarna då det finns hot från både flyg, ubåt som andra ytstridsfartyg. Undervattenshotet består av två ubåtar vars uppgift är att anfalla med tunga torpeder. På ytan gäckar HMS Jägaren eskortstyrkan genom att gömma sig inomskärs och när som helst löpa ut och anfalla med sin 40mm Boforskanon.

Lufthotet är avancerat och består av JAS 39 Gripen. Flygplanen har hittills anfallit styrkan vid två tillfällen. Man attackerar på stora avstånd med sjömålsrobotar. De eskorterande korvetterna samarbetar för att hela tiden få kanonerna riktade mot de anfallande flygplanen.

Övningsmässigt flyger Griparna själva in mot fartyget som simulerade robotar vilket ger bra övning eftersom eskortstyrkan då har något verkligt att öva mot. HMS Malmö får radarkontakt med de attackerande flygplanen.  I stridsledningscentralen riktar eldledningsbefälet in kanonens sikte mot hotet och radarn låser på flygplanet. Han meddelar ”på mål” och får order av fartygschefen Jens Norblad:

–Avslå luftanfall i bäring 180, avstånd 70 hektometer.

Man väntar tills det attackerande flygplanet är inom skjutavstånd och öppnar elden.  Flygplanet är träffat och sökningen efter nästa flygplan påbörjas.  Detta plan blir nedskjutet av HMS Sundsvall norr om HMS Malmö.

Ett av flera moment med Gripenplan under dagen är över, och samtliga ger besättningen bra övningstilfällen.

Övningen SWENEX har nu pågått i fyra dygn av totalt tio. Denna övning är helsvensk och ska träna besättningarna i renodlade stridssituationer mot ubåtar, ytfartyg och som här, mot lufthot.