Livgardet övar i centrala Stockholm

På tisdag och onsdag (8-9 maj) övar cirka 260 soldater från Livgardet i centrala Stockholm. Under övningen tränar soldaterna firning vid Fjällgatan (cirka 25 meter firning) samt orientering i stadsmiljö och framryckning längs gata.

Syftet med övningen är att kontrollera soldaternas kunskaps- och färdighetsnivå. Soldaterna som deltar i övningen är anställda i Livbataljonen som arbetar med statsceremonier, högvakt och andra bevakningsuppgifter. Övningen i Stockholm är viktig eftersom den genomförs på soldaternas ”hemmaplan”.

Övningen genomförs i ett stationssystem där soldater löser uppgifter på olika platser. Bland annat tränar soldaterna sök i byggnad, skyddsvaktsmoment, firning och framryckning längs gata. Vid 16.30-tiden på tisdagen börjar de första soldaterna att fira sig ned från Fjällgatan till Stadsgårdsleden (en lodrät vägg på ca 20-30 meter).

Under övningen bär soldaterna full stridsutrustning, inklusive vapen. Strid med lös ammunition genomförs i Ursvik, men inte i centrala Stockholm. Soldaterna övar framryckning längs gata i Stockholm (Kocksgatan, Åsögatan). Tillfälliga avspärrningar kan förekomma i samband med passage över vägar. Huvuddelen av soldaterna anställdes på Livgardet sedan mellan januari och augusti 2011. Övningen övervakas av militära övningsledare som bär blågula band.

Övningsmomentet vid Fjällgatan och Kocksgatan kan skapa bra fototillfällen.

För mer information, ring informatör Björn Westerdahl, 0705-52 97 18.
Livgardets växel nås via 08-584 54000.