Kvitto på kunskaper

Med en genomförandegrad på 98 % av planerade flygningar i övningen Frisian Flag har det svenska deltagande gett det kvitto som var önskat innan övningen startade.– Vi har de kvaliteter som behövs för eventuella insatser, säger divisionschefen Jörgen Marqvardsen.

Divisionschefen Jörgen Marqvardsen är nöjd. Bonus för övningen blev att ytterligare en mission commander och en rotechef blev utexaminerad. Under övningen genomfördes 18 flygpass (88 flygplanrörelser) vilket är detsamma som 98 % av planerade flygpass. Foto: Louise Levin
För tredje gången har F 21 deltagit i Frisian Flag, en av de viktigaste övningarna i Europa enligt kontingentschefen, där vidmakthållandet av interoperabiliteten sker genom att bland annat delta i stora sammansatta flygstyrkor.
För tredje gången har F 21 deltagit i Frisian Flag, en av de viktigaste övningarna i Europa enligt kontingentschefen, där vidmakthållandet av interoperabiliteten sker genom att bland annat delta i stora sammansatta flygstyrkor. Foto: Louise Levin
För tredje gången har F 21 deltagit i Frisian Flag, en av de viktigaste övningarna i Europa enligt kontingentschefen, där vidmakthållandet av interoperabiliteten sker genom att bland annat delta i stora sammansatta flygstyrkor. Foto: Louise Levin

För 211:e stridsflygdivisionen, som i år har beredskap för eventuella insatser, är övningen viktig ur många flera aspekter. Hela förbandet inklusive delar ur 2:a basbataljonen har för första gången ombaserat med personal, flygplan och materiel till ny plats, byggt upp verksamheten och genomfört flygövningen.

Målsättningarna var att planera, öva och utvärdera stora sammansatta flygförband, öva luft- och markmålsoperationer och lufttanka.

– Vi har gjort det vi kom hit för och nått våra målsättningar, säger han.

Under övningen har svenska piloter agerat mission commander vid fyra tillfällen. Tre gånger som motståndare med tillgång till 20-talet flygplan och en gång för det stora sammansatta förbandet med 40-talet flygplan.

– Det har vi gjort med väldigt goda resultat. Vi är inte längre här för att lära oss, vi tillför kunskaper till andra länder nu, säger Jörgen Marqvardsen.

Viktigt steg

Under övningen har luftlägesbilden endast delgivits av luftstridsledaren via tal till de svenska piloterna, vilket inte är optimalt. Med länk 16, som de andra länderna använder och som svenskarna nyttjade under Libyeninsatsen, presenteras lägesbilden digital på skärmarna i flygplanet via datalänk.

En av huvudmålsättningarna med övning Frisian Flag var att deltagande länder skulle öva stridsteknik vid offensiva och defensiva luftstridsoperationer med hjälp av länk 16, något som de svenska piloterna inte kunnat göra.

– Det är sista gången vi åker på en övning utan länk 16. Det är ett viktigt steg som vi måsta ta. En annan viktig funktion är att ha det krypterade transpondersvaret, IFF mod 4. Jag utgår från att vi har det nästa år, säger kontingentschef Carl-Johan Edström.

Möjligheten att lyckas med en övning har med personalen att göra enligt honom.

– Vi har genomfört övningen på ett professionellt sätt som ett lag, där all personal från bevakning, flygunderhållskompani, mission support element och divisionen har gjort sitt bästa för att lösa uppgiften – med ett leende på läpparna, säger han.

Blickar framåt

Med erfarenheter från årets Frisian Flag blickar nu kontingentschefen framåt mot nästa stora internationella flygövning, Nordic Air Meet, som genomförs till hösten med Luleå som bas.

– Övningarna kompletterar varandra. Vi har större luftrum, fler baser och dessutom kan vi fälla last mot markmål, något som har simulerats under Frisian Flag, avslutar Carl-Johan Edström.