Kungligt besök på minröjningsinsats

Den nu pågående ammunitionsröjningsinsatsen utanför Falsterbo har nu pågått i tre dygn. De tre minröjningsfartygen och röjdykargruppen har hittills hittat två tyska minor, fällda under andra världskriget, som ska oskadliggöras genom sprängning. Igår besökte prins Carl Philip verksamheten.

Prins Carl Philip manövrerar undervattensfarkosten som används för att identifiera minor under vattnet. Foto: Ola Granevik/Försvarsmakten

Under besöket fick prinsen bland annat prova på att styra undervattensfarkoster och använda sonarsystemet ombord, på det sätt som man söker efter minor. Han besökte också röjdykarna som arbetar mer strandnära och på grundare vatten.

– Prins Carl Philip är ju officer i marinen, vilket märks då han är mycket intresserad och kunnig, säger Tomas Martinsson som är den officer som leder insatsen i området.

Ammunitionsröjningsinsatsen utanför Falsterbo pågår över helgen och avslutas i början av nästa vecka.