Irakiskt kompetensutbyte inom ammunitionsröjning

Personal vid SWEDEC har varit i Irak i syfte att rekognosera kring möjligheterna att utbilda minröjningspersonal inom maskinell minröjning. Resan gav också personalen möjlighet att ta del av irakiernas betydande kunskap kring röjning av IED.

SWEDEC personal, tillsammans med representanter för irakiska försvaret, samlade framför Babylons hängande trädgårdar (från år 600 f.Kr) under sin rekognoseringsresa i Irak. Foto: SWEDEC / Försvarsmakten
Irakisk general (t v ) och överste (t h ) i samtal på Besmaya garnisonen framför ett exemplar av landets Scanjack fordon.
Irakisk general (t v ) och överste (t h ) i samtal på Besmaya garnisonen framför ett exemplar av landets Scanjack fordon. Foto: SWEDEC / Försvarsmakten
SWEDEC personal på väg in för att titta på Iraks övningsanläggning belägen cirka fem mil öster om Bagdad.
SWEDEC personal på väg in för att titta på Iraks övningsanläggning belägen cirka fem mil öster om Bagdad. Foto: SWEDEC / Försvarsmakten
Här pågår kompetensutbyte mellan svensk och irakisk personal kring val av tekniker och metoder inom IEDD.
Här pågår kompetensutbyte mellan svensk och irakisk personal kring val av tekniker och metoder inom IEDD. Foto: SWEDEC / Försvarsmakten
Irakisk general (t v ) och överste (t h ) i samtal på Besmaya garnisonen framför ett exemplar av landets Scanjack fordon. Foto: SWEDEC / Försvarsmakten
SWEDEC personal på väg in för att titta på Iraks övningsanläggning belägen cirka fem mil öster om Bagdad. Foto: SWEDEC / Försvarsmakten
Här pågår kompetensutbyte mellan svensk och irakisk personal kring val av tekniker och metoder inom IEDD. Foto: SWEDEC / Försvarsmakten

Uppgiften om ett eventuellt kunskapsutbyte har delgivits SWEDEC via Högkvarteret. I samband med Ottawakonventionens statspartsmöte i december 2010, då  Sverige genomförde bilaterala möten med bland annat Irak, framkom ett önskemål kring utbildningsbehov från Irakiska försvarsmakten.

Behov

Den irakiska delegationen beskrev bland annat de problem de har med maskinella minröjningsutrustningen, Scanjack, som är ett av landets minröjningssystem. Scanjack ingår även i svenska arméns maskinpark för maskinell minröjning och Irak efterfrågar den kompetens kring metodik och taktik som de svenska officerarna besitter. En av anledningarna till att Försvarsdepartementet i Irak efterfrågar personal från SWEDEC är att det finns officerare som utöver metodiken också har den tekniska maskinkunskapen kring Scanjack systemet.  

Utbyte

På förslag från irakiska delegationen erbjuds Sverige, som tack för att de stöttar Irak med utbildning på Scanjack, att svenskar inbjuds att besöka och eventuellt delta i kurser vid den irakiska bombskolan. En sådan möjlighet skulle ha en betydande roll för utvecklingen inom svensk EOD-verksamhet. Skolan är mycket kvalificerad. Bland annat har instruktörerna stor erfarenhet av IEDD. 

Disposition

Av besökets fem dagar avdelades två till att ta del av den irakiska IEDD-utbildningen vid Iraks bombskola. Iraq Bomb Disposal School, Iraq BDS erbjöds möjlighet att studera utbildning på både grundläggande och fördjupad nivå. Utöver ett antal teoretiska lektioner bjöds gästerna från SWEDEC på presentation av, för dem, helt nya färdigheter inom IEDD.  

Bombskola

Iraq BDS är lokaliserad cirka fem mil öster om Bagdad i Besmaya garnisonen. I den ingår även ett artilleriregemente och ett pansarregemente. Bombskolan har varit verksam i sju år och utbildningen drivs av företaget RONCO. Det är ett amerikanskt företag inom ammunitions- och minröjningsbranschen med instruktörer från bland annat USA och Storbritannien.   

Utbildningsmöjligheter

Med tanke på förutsättningarna gällande utbildningsmöjligheter visade rekognoseringen i Irak att utbildning är mest lämpad på plats i Eksjö. Om det skulle visa sig svårt att genomföra utbildningen i Sverige är det även fullt genomförbart i Irak. Med tanke på de ansträngda väderförhållandena i landet är det i så fall mest lämpligt att SWEDEC personal genomför sin utbildningsresa under hösten eller våren.   

Sammankomst

Under en av resdagarna ingick ett besök vid det irakiska försvarsdepartementet. Där mottogs besökarna av försvarsministern i Irak, Saadoon Al dulaimy.  

– Han var mycket tacksam för vårt besök. Ministern betonade behovet av samarbete mellan Sverige och Irak och ser fram mot en fortsättning på vårt arbete. Vi hoppas nu att vi ges möjlighet till att tillmötesgå honom, sammanfattade major Mikael Engdahl besöket.