Intressant innehåll vid internationell ingenjörkonferens

Vid Enforce 12, årets stora ingenjörkonferens i USA, var inriktningen byggnation av camper och att säkra förbindelser, så kallad Route Clearence. Ett intressant innehåll även för den svenska ingenjörfunktionen. Med stort intresse för att ta till sig andras syn på funktionerna deltog representanter från Ing 2 och SWEDEC vid konferensen.

Lokaliseringsfordonet Husky med markradar, så kallad GRPR, Grond Penetration Radar och minsökarpanel. Foto: Mattias Johnsson/Ing2/Försvarsmakten
Chefen Ing 2, överste Gustaf Fahl testar simulatoranläggningen genom att manövrera kranarmen i en Buffalo. Ett amerikanskt minröjningsfordon som förutom USA även används av bland annat Kanada, Frankrike och Storbritannien.
Chefen Ing 2, överste Gustaf Fahl testar simulatoranläggningen genom att manövrera kranarmen i en Buffalo. Ett amerikanskt minröjningsfordon som förutom USA även används av bland annat Kanada, Frankrike och Storbritannien. Foto: Mattias Johnsson/Ing2/Försvarsmakten
Chefen Ing 2, överste Gustaf Fahl testar simulatoranläggningen genom att manövrera kranarmen i en Buffalo. Ett amerikanskt minröjningsfordon som förutom USA även används av bland annat Kanada, Frankrike och Storbritannien. Foto: Mattias Johnsson/Ing2/Försvarsmakten

Några tongivande talare, före detta chefen för Afghanistanstyrkan general Petreaus, kommendanten för Fort Leonard Wood generalmajor Yeter och chef för amerikanska ingenjörtrupperna brigadgeneral De Luca. De tryckte på ett par områden som var av särskild vikt och kanske av avgörande karaktär för ingenjörfunktionen.

Snabb och säker campbyggnation

För det första förmågan till camp- och basbyggnation. De betonade vikten av att förmågan finns men även att man ska lyfta blicken något och se till att förmågan, bas- och campbyggnation, finns med i ett expeditionärt förhållningssätt. Det man menade var att man med egna resurser och förmågor ska kunna upprätta baser och camper i ett nytt insatsområde med, för rådande hotbild, en så hög skyddsnivå som möjligt och inom kortast möjliga tid.

För det andra tryckte man på förmågan till Route Clearence, det vill säga att kunna avlägsna det omedelbara hotet från bland annat minor längs en förbindelse. Det påpekades att eventuella kommande insatser bedöms ha samma hotbild som dagens insatser i Afghanistan. Kopplat till detta är strävan att jobba så mycket som möjligt med maskinella resurser och på så vis skapa så hög skyddsnivå som möjligt, samtidigt som vikten av snabbhet vid förflyttning underströks.

Smidigt och flexibelt

Utvecklandet av systemen fortsätter i USA och man ser en fortsatt utveckling på lokaliseringsfordonet Husky som sägs kunna klara detonerande laddningar upp mot 50 kilo.
Hälften av de IED fynd som görs i Afghanistan upptäcks med hjälp av Huskyn, som är ett smidigt, flexibelt fordon med stor förmåga till uthållighet. IED står för Improvised Explosive Device, hemmagjorda bomber.

Under besöket förevisades också Fort Leonard Wood träningsanläggningar avseende ammunitionsröjning och Route clearence, en förevisning där alla typer av fordon som används vid sådant arbete var med. För att öka effektiviteten i utbildningen används en simulatoranläggning som är speciellt framtagen för att öva förband på att framrycka i strid likväl som att lokalisera, identifiera och ta hand om exempelvis IED. Ett mycket bra hjälpmedel vid förbandsträningen inför en kommande insats.