Helikopter och fartyg -en bra kombination

“STINGRAY 361 this is FLYCO. You are cleared to land, approach to port. QNH 1012, numbers unchanged.” Radiotrafiken till den Helikopter 15 som är på väg in att landa på HMS Carlskronas helikopterdäcket är lugn och sansad. På bryggan sitter fartygets FLYCO (Flight Coordinator), löjtnant Mikael Hultzén, och håller kontakten med helikoptern.

Omedelbart efter landning surras helikoptern i däck. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
Låg ställning för att undvika rotorbladen.
Låg ställning för att undvika rotorbladen. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
Det är ett lagarbete att säkert hantera helikoptrar från fartyg.
Det är ett lagarbete att säkert hantera helikoptrar från fartyg. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten
Låg ställning för att undvika rotorbladen. Foto: Joakim Tenglin/Försvarsmakten
Det är ett lagarbete att säkert hantera helikoptrar från fartyg. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten

– Så länge allt går som det ska är det inga problem, men om något händer här ombord eller ombord på helikoptern när de är på väg in för landning så kan det väldigt snabbt gå väldigt fel. Då är det viktigt att vara just lugn och sansad och att kunna behålla det lugnet. Får helikoptern problem så är det förhoppningsvis lugnande för helikopterpiloten att veta att det finns någon på andra sidan som har koll på läget, säger Mikael Hultzén.

Så snart rotorn stannat hoppar piloterna ur och beger sig till fartygets stridsledningscentral för att avge rapport efter uppdraget. Helikoptern har precis återvänt efter ett spaningsuppdrag där den använts som en resurs i spaning efter ubåtar. Spaning är bara en av många uppgifter som en ombordbaserad helikoper kan användas till.  

En bra spaningsresurs

HMS Carlskrona befinner sig till sjöss utanför Gryts skärgård i höjd med Valdemarsvik och deltar i övningen SWENEX. Under övningen övar de ingående fartygen på att lösa olika stridsuppgifter längs Sveriges kust. Möjligheten att kunna använda helikopter för exempelvis spaningsuppdrag en stor tillgång, inte bara för fartyget utan för hela styrkan.

I just denna övning, där HMS Carlskrona tillsammans med andra enheter från både tredje och fjärde sjöstridsflottiljen genomför en eskortövning, är möjligheten att använda en helikopter ett mycket bra komplement till de övriga fartygen i jakten på ubåten.

På helikopterplattan fortsätter Flight Deck Team med arbetet att säkra helikoptern i däcket och återställa materielen. Helikoptern har flugit sista uppdraget för dagen och efter ett långt arbetspass på helikopterdäck är det äntligen dags för en stunds vila.

Säkerheten är viktigast

– Att duckande gå fram till helikoptern när rotorn snurrar för att säkra den i däck är lika spännande varje gång, säger sjöman Ida Kangestam.  Det låter mycket och är ganska stökigt så det gäller att vara försiktig och att alltid göra som vi övat. Det får inte gå fel, inte en enda gång!

När helikoptern är ordentligt surrad i däck och allt är återställt väntar alla bara på ordern som betyder att ytterligare ett flygpass är avslutat och att det äntligen är dags för mat och vila. Det sprakar till i högtalarna och FLYCO’s röst ljuder: ”Lystring, fartyget genomfört återställning efter helikopteroperationer”.