Försvarsmakten kan skicka personal till Syrien

– Sverige är beredda att ställa upp med sju militärobservatörer till FN:s insats i Syrien, sa kommendör Lennart Danielsson på det pressmöte om Försvarsmaktens insatser som hölls under torsdagen. En svensk observatör har hittills nekats visum och de övriga väntar på besked.

Försvarsmakten är redo att skicka sju militärobservatörer till Syrien på FN:s uppdrag. Foto: Alf Norbäck/Försvarsmakten

FN har beslutat om två resolutioner om Syrien, dels om en förstyrka på 30 observatörer som redan är på plats, men nu också om en större insats med 300 militära observatörer.
– Sverige har också fått en förfrågan om att bidra med fordon, men eftersom frågan ställdes i går har Försvarsmakten inte hunnit ta ställning till detta ännu, sa Lennart Danielsson.

Transportplan till Afghanistan

Försvarsmakten kommer också att skicka en TP 84, ett Herculesplan, till Afghanistan.
– Det är en starkt efterfrågad resurs. Under sommarmånaderna blir det väldigt varmt och man måste flyga högt. Det klarar den här maskinen, sa flygvapeninspektör Micael Bydén.
Herculesplanet ska sköta transporter över hela Afghanistan, i snitt fem dagar i veckan. Styrkan som består av  24 personer inklusive en flygsäkringsstyrka ska vara fullt operativ från och med 19 maj.

Rotation av styrkorna

Överste Fredrik Ståhlberg från armétaktiska staben berättade om de senaste stridskontakterna som den svenska styrkan haft i Afghanistan, där två svenskar skadats lindrigt. Båda har dock återgått till förbandet.
– I slutet av maj återvänder FS 22 hem till Sverige efter ett väl utfört arbete. De ersätts av FS 23 som kommer att ha samma antal personer, drygt 500 stycken.
Fredrik Ståhlberg berättade också att talibanerna har aviserat starten på sin våroffensiv, men att läget i det svenska ansvarsområdet för närvarande är normalt och lugnt.

Sju kapade fartyg i Adenviken

Kommendör Magnus Lüning från marintaktiska staben gav en uppdatering av läget för Eunavfor, insatsen i Adenviken, där Sverige just nu har fem stabsofficerare på högkvarteret i Northwood.
– Just nu har piraterna sju kapade fartyg i området och 209 sjömän sitter som gisslan, några har varit fångna i nästan ett år.

Insatschef Anders Silwer konstaterade att Försvarsmakten är beredd att genomföra insats med fartyg utanför Östafrika. 
– Vi har inte fått några anvisningar ännu. Men blir det aktuellt med en insats ser vi helst att det i så fall sker under 2013.

Nästa pressmöte om insatserna hålls den 5 juni.